Odaberi jezik

SI-AT-22

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Istosmjerna struja

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Adaptivni modul zakretnog momenta
  SI‑AT‑22
  Generacija
  02
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena u uputi za uporabu udarnog zavrtača.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Zaslon
 2. Kontrolne lampice
 3. Tipka za zaključavanje
 4. Lijeva tipka sa strelicom
 5. Desna tipka sa strelicom
 6. Tipka OK
 7. Tipka za skeniranje
 8. Skener
 9. Kapica za USB sučelje (na slici otvorena)
 10. USB sučelje tip C
 11. Tipka za deblokadu

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je elektronički modul za kontrolirano pritezanje pričvrsnog elementa i za osiguranje spoja. Može se koristiti isključivo s Hilti udarnim zavrtačima s oznakom modela AT‑22 . Radovi se bilježe u modulu i mogu se očitati pomoću računalnog softvera AT Documentation Software u svrhu dokumentiranja.
Na ovom modulu ne može se ručno namjestiti određeni zakretni moment!
Za pritezanje Hilti pričvršćenja koristite samo nastavke udarnog zavrtača koji su opisani u uputama za uporabu odgovarajućeg proizvoda.
Za ovaj proizvod koristite samo Hilti Nuron litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22 koje su preporučene u uputama za uporabu udarnog zavrtača.

Moguća pogrešna uporaba

Ovim proizvodom ne radite na vodovima pod naponom.
Ovaj proizvod nije prikladan za Hilti pričvršćenja u nuklearnim elektranama! Za ostale informacije obratite se Hilti servisu.

Informacija o laseru

Image alternative Klasa lasera 1 temelji se na normi IEC⁄EN 60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 56).

Kontrolne lampice

Modul pritezanja može putem kontrolne lampice prikazati različite poruke ili stanja.
Stanje
Značenje
Kontrolne lampice svijetle zeleno.
 • Kod skeniranja: Prepoznat je bar kod, QR kod ili Datamatrix kod.
 • Kod vijčanja nakon automatskog isključivanja udarnog zavrtača: Postupak pritezanja je uspješno završen.
Kontrolne lampice trepere crveno.
 • Kod skeniranja: Bar, QR ili Datamatrix kodovi nisu prepoznati.
 • Kod vijčanja nakon isključivanja udarnog zavrtača: Vijčani spoj nije se mogao pritegnuti sukladno odabranim postavkama. Uzrok za to može biti primjerice prijevremeno ručno isključivanje udarnog zavrtača.
Kontrolne lampice trepere žuto.
Ovisno o pričvrsnom elementu, modul je prepoznao sljedeće:
 • A) Vijčani spoj sidrenog svornjaka ili navojne šipke s kemijskom tiplom već je bio pritegnut i ponovno otpušten. Stoga je vijčani spoj pritegnut prema parametrima definiranim za ponovno pritezanje i postupak pritezanja je uspješno završen.
 • B) Vijčani spoj za instalacijske sustave i sidrene vodilice već je bio pritegnut, ali modul ne može prepoznati da je primijenjen ispravan zatezni moment. Ako vijčani spoj nije pritegnut kalibriranim ključem zakretnog momenta ili ako kontrolne lampice modula ne svijetle zeleno, trebate provjeriti vijčani spoj kalibriranim ključem zakretnog momenta i pritegnuti ispravnim instalacijskim zakretnim momentom ako je potrebno.

Zujalica

Modul pritezanja putem zujalice emitira sljedeće kontrolne tonove u obliku zvučne povratne dojave:
Stanje
Značenje
Dugi ton
Ton potvrde
 • OK
 • Postupak uspješno završen
 • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
2 kratka tona
Ton upozorenja 1
 • OK odn. nije OK, ovisno o pričvrsnom elementu i primjeni (npr. ponovljeno zabijanje, nije prepoznat zatezni moment. Pogledajte poglavlje Pritezanje proizvoda u inteligentnom radu )
 • Kontrolne lampice trepere žuto.
4 kratka tona
Ton upozorenja 2
 • Nije OK
 • Postupak prekinut
 • Kontrolne lampice trepere crveno.

USB sučelje

Putem USB sučelja (tip C, USB 2.0) možete povezati inteligentni modul pritezanja s nekim računalom. Sa softverom AT Documentation Software su moguće, između ostalog, sljedeće funkcije:
 • Dodavanje zapisa podataka za nove pričvrsne elemente
 • Promjena / ažuriranje već postojećih zapisa podataka
 • Deaktiviranje / aktiviranje funkcije dokumentiranja
 • Učitavanje protokola funkcije dokumentiranja
 • Postavljanje sata u modulu pritezanja
Detaljnije informacije potražite u dokumentaciji softvera AT Documentation Software .
Pod sljedećim linkom možete preuzeti softver:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Sadržaj isporuke

Inteligentni modul pritezanja, upute za uporabu, kratke upute, USB kabel
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Težina prema EPTA-postupku 01
0,24 kg
Klasa lasera
1
Tip skenera
Kamera skener (Imager)
USB sučelje
Tip C, USB 2.0

Priprema rada

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje modula pritezanja

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Prije nego što stavite modul pritezanja u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima modula pritezanja i kontaktima udarnog zavrtača.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada modula pritezanja !
 • Provjerite siguran dosjed modula pritezanja na udarnom zavrtaču.
 • Modul pritezanja umetnite sa prednje strane na udarni zavrtač sve dok čujno ne uskoči uz graničnik.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od kratkog spoja !
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima modula pritezanja.
Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije !
 • Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije na modulu pritezanja.
 • Akumulatorsku bateriju umetnite sa prednje strane na modul pritezanja sve dok čujno ne uskoči uz graničnik.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Uklanjanje modula pritezanja

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Pritisnite tipku za deblokadu (2) modula pritezanja i držite ju pritisnutom.
 3. Modul pritezanja skinite prema naprijed s udarnog zavrtača (3) .

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje modula pritezanja

Uvjeti : Modul pritezanja je isključen, na zaslonu se ništa ne prikazuje.
 1. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo na udarnom zavrtaču podesite na desno.
 2. Kratko pritisnite upravljačku sklopku na udarnom zavrtaču.
  • Osvjetljenje zaslona se uključuje, na zaslonu se kratko prikazuje početni ekran Image alternative.
  • Za kontrolu funkcije kontrolne lampice kratko svijetle crveno, žuto i zatim zeleno. Čuje se kontrolni ton.
  • Na zaslonu se prikazuje zadnje odabrani način rada s okvirom za odabir.
  • Ako se na zaslonu prikazuje smetnja:
   • Potražite indikator na zaslonu u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji .
 3. Odaberite način rada i po potrebi ostale postavke.
 4. Pritisnite tipku za zaključavanje Image alternative.
  • Modul pritezanja je zaključan, a udarni zavrtač je spreman za uporabu.

Isključivanje modula pritezanja

Modul pritezanja se isključuje:
 • ako se udarni zavrtač automatski isključi nakon duljeg nekorištenja
 • ako se izvadi akumulatorska baterija
 • ako se prekine USB veza modula pritezanja s računalom.

Osnovno rukovanje

U ovom odlomku su objašnjene često potrebne osnovne funkcije za pokazivanje sistematike rukovanja. Detaljno rukovanje za određene radove naći ćete u poglavlju odgovarajućeg načina rada.
Priključeni udarni zavrtač smije se koristiti samo kada je modul pritezanja zaključan. Na takav se način korisnika štiti od neželjenih promjena postavki.
Otključavanje modulaKako biste izvršili postavljanja na modulu pritezanja, trebate ga otključati.
 • Za otključavanje modula pritezanja pritisnite i držite najmanje 1 sekundu tipku za zaključavanje Image alternative.
 • Na zaslonu se pojavljuje okvir za odabir i zadnja prikazana vrsta pričvrsnog elementa odn. zadnji prikazani način rada.
 • Modul pritezanja je otključan i nalazi se u načinu namještanja. Udarni zavrtač je deaktiviran.
NavigacijaAko se na zaslonu prikazuje okvir za odabir i nekoliko elemenata (opcije, parametri), onda okvir za odabir možete pomaknuti tipkama sa strelicom Image alternative i Image alternative.
Biranje opcije / promjena parametra
 • Pozicionirajte okvir za odabir na element kojeg treba promijeniti (opcija / parametar).
 • Pritisnite tipku OK.
 • Element se prikazuje s crnom pozadinom.
 • Provedite željeno postavljanje pritiskom na tipke sa strelicom.
 • Pritisnite tipku OK za preuzimanje prikazane postavke.
 • Element se sada ponovno prikazuje s okvirom za odabir.
Zaključavanje modulaNakon što ste izvršili sva postavljanja, ponovno trebate zaključati modul pritezanja.
 • Pritisnite tipku za zaključavanje Image alternative.
 • Okvir za odabir nestaje sa zaslona. Inteligentni modul pritezanja je zaključan, namještene parametre za obradu ne možete nehotice promijeniti.
 • Udarni zavrtač ponovno se aktivira.

Osnovne postavke

Pozivanje osnovnih postavki

 1. Po potrebi otključajte modul pritezanja.
 2. Pritisnite i držite OK tipku najmanje 1 sekundu.
  • Prikazuje se izbornik Osnovne postavke.

Odabir funkcije u izborniku Osnovne postavke

 1. Pomaknite okvir za odabir pomoću tipki sa strelicom na simbol željene funkcije.
  Funkcije u izborniku Osnovne postavke
  Simbol
  Funkcija
  Image alternative Prikaz datuma i vremena na modulu pritezanja
  Namještanje sata moguće je samo preko softvera AT Documentation Software .
  Image alternative Prikaz stanja održavanja udarnog zavrtača
  Image alternative Prikaz zauzetosti memorije u modulu pritezanja
  Važno: Ako je memorija 100% zauzeta automatski se prepisuju najstariji podaci.
  Pomoću AT Documentation Software mogu se očitati zabilježeni podaci i/ili izbrisati iz memoriji modula pritezanja.
  Hilti preporučuje da redovito očitate i spremite podatke.
  Image alternative Prikaz verzija softvera modula pritezanja i priključenog udarnog zavrtača
  Image alternative Napuštanje izbornika Osnovne postavke
 2. Pritisnite tipku OK.

Indikator na zaslonu za funkciju stanja održavanja udarnog zavrtača

Nakon aktiviranja simbola  Image alternative prikazuje se preostalo vrijeme korištenja udarnog zavrtača do sljedećeg očekivanog održavanja sa sljedećim indikatorima na zaslonu.
Indikatori na zaslonu za stanje održavanja udarnog zavrtača
Indikator
Značenje
Image alternative Udarni zavrtač u ispravnom stanju, trenutno nije potrebno održavanje.
Image alternative Uskoro se očekuje održavanje udarnog zavrtača.
Segmenti u pravokutniku desno na zaslonu prikazuju preostalo vrijeme korištenja.
Image alternative Odmah je potrebno održavanje udarnog zavrtača.
Važno: Ova upozoravajuća poruka se automatski pojavljuje nakon isteka preostalog vremena korištenja. Načini rada "inteligentni rad", "tracefast" i "zavrtanje" ne mogu se više odabrati.
Neovisno o indikatorima na zaslonu trebate najmanje jednom godišnje provesti održavanje korištenog udarnog zavrtača kako bi se osigurala kvaliteta vijčanih spojeva izvedenih s istim.

Napuštanje izbornika Osnovne postavke

 1. Pomaknite okvir za odabir na simbol Image alternative.
 2. Pritisnite tipku OK.
  • Na zaslonu se prikazuje zadnje odabrani način rada.

Načini rada

Sljedeći opisi pojedinačnih načina rada vrijede samo za desni hod udarnog zavrtača. U okretanju u lijevo rad udarnog zatvarača je nereguliran.

Inteligentni rad

U načinu rada "inteligentni rad" modul pritezanja regulira i nadzire pritezanje odabrane vrste pričvrsnog elementa. Pritom se koriste parametri za obradu kod zadnje provedenog ažuriranja softvera i/ili parametara. Kako bi se osiguralo da se uvijek koriste aktualni parametri za obradu, trebate redovito provjeravati aktualnost ažuriranja verzije softvera i parametara.
U ovom načinu rada svijetli indikator zakretnog momenta udarnog zavrtača AT i preklopnik zakretnog momenta je bez funkcije.
Pridržavajte se uputa za uporabu udarnog zavrtača.
Indikator na zaslonu parametara za obradu
Image alternative
 1. Vrsta pričvrsnog elementa (skraćeni naziv pričvrsnog elementa)
 2. Materijal / kvaliteta materijala / izvedba proizvoda
 3. Promjer (ako postoji)

Vrsta pričvrsnog elementa

Za različite vrste pričvrsnih elemenata tvornički su pohranjeni parametri za obradu u modulu pritezanja.
Prikazani pričvrsni element mora odgovarati korištenom pričvrsnom elementu.
Ostale informacije pronaći ćete u specifičnim za SI-ATkao i u općim uputama za uporabu odgovarajućeg pričvrsnog elementa.
Provjerite koristite li ispravni parametar za odgovarajuće pričvrsne elemente.

Način rada "Tracefast"

Način rada "Tracefast" je proširenje načina rada "inteligentni rad". U ovom načinu rada modul pritezanja regulira i nadzire pritezanje odabrane vrste pričvrsnog elementa i bilježi parametre pričvrsnog elementa, uključujući njegov serijski broj. Koriste se parametri za obradu kod zadnje provedenog ažuriranja softvera i/ili parametara. Kako bi se osiguralo da se uvijek koriste aktualni parametri za obradu, trebate redovito provjeravati aktualnost ažuriranja verzije softvera i parametara.
U ovom načinu rada svijetli indikator zakretnog momenta udarnog zavrtača AT i preklopnik zakretnog momenta je bez funkcije.
Pridržavajte se uputa za uporabu udarnog zavrtača.
Indikator na zaslonu parametara za obradu
Image alternative
 1. Vrsta pričvrsnog elementa (skraćeni naziv pričvrsnog elementa)
 2. Materijal / kvaliteta materijala / izvedba proizvoda
 3. Promjer (ako postoji)
 4. Aktiviranje/deaktiviranje Tracefast

Vrsta pričvrsnog elementa

Za različite vrste pričvrsnih elemenata tvornički su pohranjeni parametri za obradu u modulu pritezanja.
Prikazani pričvrsni element mora odgovarati korištenom pričvrsnom elementu.
Ostale informacije pronaći ćete u specifičnim za SI-ATkao i u općim uputama za uporabu odgovarajućeg pričvrsnog elementa.
Provjerite koristite li ispravni parametar za odgovarajuće pričvrsne elemente.

Način rada "zavrtanje"

Indikator na zaslonu u načinu rada "zavrtanje":
Image alternative
Broj prikazuje odabrani stupanj.
U ovom načinu rada raspoloživo je ukupno 30 stupnjeva. Stupanj koji se odabire za određenu vrstu pričvrsnog elementa ovisi o različitim faktorima.
  Primjeri faktora:
 • vrsta i veličina pričvrsnog elementa
 • specifičan zakretni moment pričvrsnog elementa
 • materijal i svojstvo predmeta obrade kojeg treba zavrnuti
Pomoću ovih podataka odredite ispravan stupanj u koracima.

Određivanje potrebnog stupnja za način rada "zavrtanje"

OPREZ
Opasnost od oštećenja! Oštećenja pričvrsnog elementa, nastavka i/ili predmeta obrade.
 • Prije pritezanja vijčanog spoja provjerite naliježu li potpuno kontaktne površine sastavnih dijelova koje treba spojiti i je li matica zavrnuta do kraja na sastavnom dijelu.
 1. Pritegnite pričvrsni element koristeći niži stupanj.
  • Započnite sa što nižim stupnjem kako biste izbjegli oštećenje pričvrsnog elementa prejakim pritezanjem.
 2. Provjerite dosegnuti zakretni moment pričvrsnog elementa pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta.
  Za opetovano pritezanje nekoliko pričvrsnih elemenata uvjerite se da su isti uvjeti za pritezanje vijčnih spojeva. Promjene uvjeta za pritezanje mogu zahtijevati neki drugi stupanj.
  Rezultat 1 / 3Specificirani zakretni moment pričvrsnog elementa nije postignut.
  • Otpustite pričvrsni element i na modulu pritezanja namjestite viši stupanj.
  • Pričvrsni element zategnite s novim stupnjem i ponovno provedite ovaj korak ispitivanja.
  Rezultat 2 / 3Specificirani zakretni moment pričvrsnog elementa je prekoračen.
  • Otpustite pričvrsni element i na modulu pritezanja namjestite niži stupanj.
  • Pričvrsni element zategnite s novim stupnjem i ponovno provedite ovaj korak ispitivanja.
  Rezultat 3 / 3Pričvrsni element je pritegnut sa specificiranim zakretnim momentom.
  Određen je ispravan stupanj za pričvrsni element.

Način rada "neregulirani rad"

U ovom načinu rada je deaktiviran modul pritezanja. Za kratkotrajne radove bez modula za pritezanje nije potrebno uklanjanje modula za pritezanje. Udarni zavrtač radi kao da nije umetnut modul za pritezanje. Indikator zakretnog momenta udarnog zavrtača prikazuje odabrani stupanj zakretnog momenta i može se podesiti pomoću preklopnika okretnog momenta.
Indikator na zaslonu u načinu "neregulirani rad":
Image alternative

Namještanje načina rada

Način rada možete namjestiti na 2 različita načina na vrstu pričvrsnog elementa.

Namještanje načina rada skeniranjem bar koda, QR koda ili Datamatrix koda

Ako za Hilti proizvod, kojeg treba zavrnuti, postoji bar kod, QR kod ili Datamatrix kod način rada možete brzo i jednostavno namjestiti na proizvodu skeniranjem ovog koda.
 1. Otključajte modul pritezanja.
 2. Pritisnite tipku za skeniranje.
  • Skener se aktivira, simbol Image alternative prikazuje spremnost za čitanje na zaslonu.
Image alternative
 1. Držite modul na udaljenosti od otprilike 15 cm (6″) s projiciranim križem na bar kodu, QR kodu ili Datamatrix kodu.
  Rezultat 1 / 2Kontrolne lampice svijetle zeleno.
  Na zaslonu se prikazuje Image alternative.
  Čuje se ton potvrde.
  Na zaslonu se prikazuje način obrade pričvrsnog elementa kojeg treba zavrnuti.
  Rezultat 2 / 2
  Možda još ne postoje parametri za obradu pričvrsnog elementa kojeg treba zavrnuti u memoriji modula pritezanja. Hilti na raspolaganje stavlja za SI‑AT kompatibilne pričvrsne elemente vlastitu uputu za uporabu specifičnu za SI‑ATza kompatibilne pričvrsne elemente. U njoj ćete pronaći QR kod koji možete skenirati s modulom pritezanja za preuzimanje parametara za obradu u memoriju modula pritezanja.
  Parametre za obradu proizvoda kojeg treba zavrnuti možete učitati i preko AT Documentation Software putem USB-a u modulu pritezanja. Kako bi se osiguralo da se uvijek koriste aktualni parametri za obradu, trebate redovito provjeravati aktualnost ažuriranja verzije softvera i parametara.
  Kontrolne lampice trepere crveno.
  Na zaslonu se prikazuje Image alternative (kôd se nije mogao pročitati ili je nepoznat).
  Čuje se ton upozorenja.
  • Pritisnite tipku za skeniranje i ponovno skenirajte kod.
 1. Ako pričvrsni element ima mogućnost Tracefast, odaberite želite li način rada Tracefast koristiti (Image alternative) ili ne (Image alternative).
 2. Zaključajte modul pritezanja.
  • Ako je aktiviran način rada Tracefast, na zaslonu je trajno prikazano Image alternative Image alternative.
  • Ako je deaktiviran način rada Tracefast, na zaslonu je trajno prikazano Image alternative Image alternative.

Namještanje načina rada pomoću upravljačkih tipki

Ako ne postoji bar kod, QR kod ili Datamatrix kod za pričvrsni element kojeg treba zavrnuti, način rada možete namjestiti pomoću upravljačkih tipki na modulu pritezanja.
 1. Otključajte modul pritezanja.
 2. Pomaknite okvir za odabir pomoću tipki sa strelicom na neku drugu opciju koju treba promijeniti.
 3. Pritisnite tipku OK.
  • Sada se prikazuje odabrana opcija s crnom pozadinom.
 4. Odaberite željenu postavku pritiskom na tipke sa strelicom.
 5. Pritisnite tipku OK.
  • Odabrana postavka se prikazuje s okvirom za odabir.
 6. Po potrebi ponovite zadnja 3 do 5 koraka kako biste izvršili ostala postavljanja.
 7. Zaključajte modul pritezanja.

Pritezanje proizvoda u inteligentnom radu

Prije uporabe modula pritezanja trebate provjeriti je li ispravno instaliran pričvrsni element kojeg treba zavrnuti. Pridržavajte se napomena u uputi za uporabu pričvrsnog elementa kojeg treba zavrnuti te uputa za provjeru pričvrsnih elemenata.
 1. Namjestite način rada "inteligentni rad".
 2. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno.
 3. Stavite udarni zavrtač s odgovarajućim nastavkom na pričvrsni element kojeg treba zavrnuti.
 4. Pritišćite upravljačku sklopku sve dok modul pritezanja ne izda jednu od sljedećih povratnih dojava:
  Rezultat 1 / 4
  • Prikazuje se poruka "Zavrtanje uspješno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
  • Čuje se ton potvrde.
  Pričvrsni element je ispravno pritegnut. Možete direktno nastaviti sa sljedećim pričvrsnim elementom istog tipa.
  Rezultat 2 / 4
  • Prikazuje se poruka "Ponovno pritezanje uspješno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere žuto.
  • Čuje se ton upozorenja 1.
  A) Ponovno je pritegnut vijčani spoj sidrenog svornjaka ili navojne šipke s kemijskom tiplom koji je već bio pritegnut i onda ponovno otpušten. Ako vijčani spoj nije prethodno ispravno pritegnut, treba ga provjeriti odn. pritegnuti kalibriranim ključem zakretnog momenta. B) Vijčani spoj za instalacijske sustave i sidrene vodilice već je bio pritegnut, ali modul ne može prepoznati da je primijenjen ispravan zatezni moment. Provjerite vijčani spoj kalibriranim ključem zakretnog momenta i pritegnite ga ispravnim instalacijskim zakretnim momentom ako je potrebno.
  Rezultat 3 / 4
  • Prikazuje se poruka "Napon akumulatorske baterije prenizak ": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  Preostali kapacitet akumulatorske baterije je premali za pritezanje pričvrsnog elementa.
  • Pritisnite tipku OK za potvrdu poruke.
  • Umetnite napunjenu akumulatorsku bateriju.
  Rezultat 4 / 4
  • Prikazuje se poruka "Zavrtanje nije ispravno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Čuje se ton upozorenja 2.
  • Pričvrsni element ponovno pritegnite kalibriranim ključem zakretnog momenta.

Pritezanje proizvoda u načinu rada Tracefast

Prije uporabe modula pritezanja trebate provjeriti je li ispravno instaliran pričvrsni element kojeg treba zavrnuti. Pridržavajte se napomena u uputi za uporabu pričvrsnog elementa kojeg treba zavrnuti te uputa za provjeru pričvrsnih elemenata.
Ako je aktiviran način rada "Tracefast", modul pritezanja prepoznaje isključivo Datamatrix kodove na pričvrsnim elementima. Za skeniranje drugih bar, QR ili Datamatrix kodova, morate deaktivirati način rada "Tracefast".
 1. Aktivirajte način rada "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno.
 3. Pritisnite upravljačku sklopku udarnog zavrtača.
  • Skener momenta pritezanja se aktivira.
 4. Skenirajte Datamatrix kod na pričvrsnom elementu koji treba pritegnuti.
  Rezultat 1 / 2Kontrolne lampice svijetle zeleno.
  Na zaslonu se prikazuje Image alternative.
  Čuje se ton potvrde.
  Na zaslonu se prikazuje pričvrsni element koji treba pritegnuti i modul za pritezanje pohranjuje metapodatke pričvrsnog elementa za sljedeće pritezanje.
  Rezultat 2 / 2Kontrolne lampice trepere crveno.
  Na zaslonu se prikazuje Image alternative (kôd se nije mogao pročitati ili je nepoznat).
  Čuje se ton upozorenja.
  • Pritisnite tipku za skeniranje i ponovno skenirajte kod.
  • Ako se kod ne može skenirati (npr. zato što je previše oštećen), modul za pritezanje pruža nakon 10 sekundi mogućnost deaktiviranja načina rada "Tracefast" za sljedeći pričvrsni element i zavrtanja pričvrsnog elementa putem načina rada "inteligentni rad". Odabir potvrditi tipkom OK. Sljedeći pričvrsni element može se pritegnuti bez pohrane metapodataka. Na kraju se modul za pritezanje automatski vraća u način rada "Tracefast".
 5. Stavite udarni zavrtač s odgovarajućim nastavkom na pričvrsni element kojeg treba zavrnuti.
 6. Pritišćite upravljačku sklopku sve dok modul pritezanja ne izda jednu od sljedećih povratnih dojava:
  Rezultat 1 / 4
  • Prikazuje se poruka "Zavrtanje uspješno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
  • Čuje se ton potvrde.
  Pričvrsni element je ispravno pritegnut. Možete direktno nastaviti sa sljedećim pričvrsnim elementom istog tipa.
  Rezultat 2 / 4
  • Prikazuje se poruka "Ponovno pritezanje uspješno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere žuto.
  • Čuje se ton upozorenja 1.
  A) Ponovno je pritegnut vijčani spoj sidrenog svornjaka koji je već bio pritegnut i onda ponovno otpušten. Ako vijčani spoj nije prethodno ispravno pritegnut, treba ga provjeriti odn. pritegnuti kalibriranim ključem zakretnog momenta. B) Vijčani spoj za instalacijske sustave i sidrene vodilice već je bio pritegnut, ali modul ne može prepoznati da je primijenjen ispravan zatezni moment. Provjerite vijčani spoj kalibriranim ključem zakretnog momenta i pritegnite ga ispravnim instalacijskim zakretnim momentom ako je potrebno.
  Rezultat 3 / 4
  • Prikazuje se poruka "Napon akumulatorske baterije prenizak ": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  Preostali kapacitet akumulatorske baterije je premali za pritezanje pričvrsnog elementa.
  • Pritisnite tipku OK za potvrdu poruke.
  • Umetnite napunjenu akumulatorsku bateriju.
  Rezultat 4 / 4
  • Prikazuje se poruka "Zavrtanje nije ispravno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Čuje se ton upozorenja 2.
  • Pričvrsni element ponovno pritegnite kalibriranim ključem zakretnog momenta.
 7. Ponovite korake 3 do 6 za sva ostala zavrtanja pričvrsnog elementa.

Pritezanje proizvoda u načinu rada "zavrtanje"

 1. Namjestite način rada "zavrtanje".
 2. Za proizvod, kojeg treba zavrnuti, odredite stupanj pritezanja kojeg treba namjestiti i namjestite ga.
 3. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno.
 4. Stavite udarni zavrtač s odgovarajućim nastavkom na proizvod kojeg treba zavrnuti.
 5. Pritisnite upravljačku sklopku i držite je pritisnutu sve dok modul pritezanja ne izda jednu od sljedećih povratnih dojava:
  Rezultat 1 / 2
  • Prikazuje se poruka "Zavrtanje uspješno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice svijetle zeleno.
  • Čuje se ton potvrde.
  Pričvrsni element je ispravno pritegnut. Možete direktno nastaviti sa sljedećim pričvrsnim elementom istog tipa.
  Rezultat 2 / 2
  • Prikazuje se poruka "Zavrtanje nije ispravno završeno": Image alternative
  • Kontrolne lampice trepere crveno.
  • Čuje se ton upozorenja 2.
  • Pričvrsni element ponovno pritegnite kalibriranim ključem zakretnog momenta.

Provjera pričvrsnog elementa

Svi Hilti proizvodi podliježu stalnom ažuriranju tako da čak i pričvrsne elemente, koji nisu opisani u ovoj dokumentaciji, može podržati SI-AT modul. Uvijek ažurirajte verzije softvera i parametara.
Aktualne upute za uporabu i upute za ispitivanje naći ćete online na: www.hilti.group

Provjera pričvrsnog elementa segmentnih sidara

Kako bi se osiguralo da je kod vijčanog spoja segmentnih sidara u "inteligentnom radu" ispravno postavljeno prednaprezanje specificirano prema dopuštenju / uputama za uporabu, treba provjeriti prvo i posljednje segmentno sidro pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta. Ovu provjeru postavljenog instalacijskog zakretnog momenta treba izvršiti neposredno nakon pritezanja (instalacije) segmentnog sidra.
Ispitni moment odgovara 75 % instalacijskog zakretnog momenta odgovarajućeg segmentnog sidra i možete ga pronaći u uputi za uporabu tog sidra.
 • Provjerite pričvrsni element segmentnog sidra kalibriranim ključem zakretnog momenta. Pritom promatrajte kut za koji se pričvrsni element može dalje okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element segmentnog sidra nije dalje okrenut od navedenog maksimalnog zakretnog kuta (< 360°).
  Pričvrsni element je ispravno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element segmentnog sidra je dalje okrenut preko navedenog maksimalnog zakretnog kuta (> 360°).
  Pričvrsni element je neispravno zavrnut. Vijčane spojeve pritegnute prije provjere treba smatrati neispravnima i valja ih provjeriti. Odnesite udarni zavrtač u Hilti servis na provjeru.

Provjera pričvrsnih elemenata navojne šipke s kemijskom tiplom

Kako bi se osiguralo ispravno postavljanje prednaprezanja specificirano prema dopuštenju / uputama za uporabu kod vijčanog spoja pričvrsnih elemenata navojne šipke s kemijskim tiplama u "inteligentnom radu", treba provjeriti prvi i posljednji pričvrsni element pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta. Ovu provjeru postavljenog instalacijskog zakretnog momenta treba izvršiti neposredno nakon pritezanja pričvrsnog elementa navojne šipke (nakon vremena potrebnog za otvrdnjavanje kemijske tiple).
Ispitni moment odgovara 100 % instalacijskog zakretnog momenta odgovarajućeg pričvrsnog elementa navojne šipke i možete ga pronaći u uputama za uporabu navojne šipke.
 • Provjerite pričvrsni element navojne šipke kalibriranim ključem zakretnog momenta i s ispravnim ispitnim zakretnim momentnom. Pritom promatrajte kut za koji se pričvrsni element može dalje okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element navojne šipke nije dalje okrenut od navedenog maksimalnog zakretnog kuta (< 180°).
  Pričvrsni element je ispravno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element navojne šipke je dalje okrenut preko navedenog maksimalnog zakretnog kuta (> 180°).
  Pričvrsni element je neispravno zavrnut. Vijčane spojeve pritegnute prije provjere treba smatrati neispravnima i valja ih provjeriti. Udarni zavrtač treba provjeriti Hilti servis.

Provjera sigurnost pričvrsnog elementa za instalacijske sustave

Kako bi se osiguralo da je kod vijčanog spoja konektora u "inteligentnom radu" ispravno postavljeno prednaprezanje specificirano prema dopuštenju / uputama za uporabu, treba provjeriti prvi i posljednji konektor pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta. Ovu provjeru postavljenog instalacijskog zakretnog momenta treba izvršiti neposredno nakon pritezanja (instalacije) konektora.
Ispitni moment odgovara instalacijskom zakretnom momentu odgovarajućeg konektora i možete ga pronaći u uputi za uporabu tog konektora.
 • Provjerite pričvrsni element kalibriranim ključem zakretnog momenta. Pritom promatrajte kut za koji se pričvrsni element može dalje okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element nije dalje okrenut od navedenog maksimalnog zakretnog kuta (< 180°).
  Vijčani spoj pričvrsnog elementa je ispravno izveden.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element je dalje okrenut preko navedenog maksimalnog zakretnog kuta (> 180°).
  Izvedeni vijčani spoj je neispravan. Vijčane spojeve pritegnute prije provjere treba smatrati neispravnima i valja ih provjeriti. Odnesite udarni zavrtač u Hilti servis na provjeru.

Provjera vijčanog spoja T svornjaka u sidrenim vodilicama

Kako bi se osiguralo da je kod vijčanog spoja T svornjaka u "inteligentnom radu" ispravno postavljeno prednaprezanje specificirano prema dopuštenju / uputama za uporabu, treba provjeriti prvi i posljednji T svornjak pomoću kalibriranog ključa zakretnog momenta. Ovu provjeru postavljenog instalacijskog zakretnog momenta treba izvršiti neposredno nakon pritezanja (instalacije) T svornjaka.
Ispitni moment odgovara instalacijskom zakretnom momentu odgovarajućeg T svornjaka i može ga pronaći u uputi za uporabu tog T svornjaka.
 • Provjerite pričvrsni element T svornjaka kalibriranim ključem zakretnog momenta. Pritom promatrajte kut za koji se pričvrsni element može dalje okretati.
  Rezultat 1 / 2Pričvrsni element nije dalje okrenut od navedenog maksimalnog zakretnog kuta (< 360°).
  Pričvrsni element je ispravno zavrnut.
  Rezultat 2 / 2Pričvrsni element je dalje okrenut preko navedenog maksimalnog zakretnog kuta (> 360°).
  Pričvrsni element je neispravno zavrnut. Vijčane spojeve pritegnute prije provjere treba smatrati neispravnima i valja ih provjeriti. Odnesite udarni zavrtač u Hilti servis na provjeru.

Provjera vijčanih spojeva pritegnutih u načinu rada "zavrtanje"

 • U redovitim razmacima provjerite kalibriranim ključem zakretnog momenta sukladno propisu tvrtke ili specifikacijama kvalitete je li postignut zadani zatezni moment.

Priključivanje modula pritezanja na računalo

Image alternative
 1. Otvorite poklopac na donjoj strani modula pritezanja.
 2. Utaknite utikač (tip C, USB 2.0) USB kabela u USB sučelje modula pritezanja.
 1. Spojite utikač (tip A) USB kabela sa svojim računalom.
  • Računalo sada strujom napaja modul pritezanja. Na zaslonu modula prikazuje se USB logotip (Image alternative).
  Nakon izvlačenja USB utikača postavite kapicu na modul pritezanja. Tako sprječavate ulaz prljavštine u USB sučelje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove, potrošni materijal i pribor. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Također se pridržavajte napomena za uklanjanje smetnji u uputi za uporabu korištenog udarnog zavrtača.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Prikazuje se poruka "Zaključavanje modula".
Modul pritezanja otključan.
 • Pritisnite tipku za zaključavanje Image alternative kako biste zaključali modul pritezanja i aktivirali udarni zavrtač.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije previsoka".
Akumulatorska baterija je pregrijana.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju ili ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura akumulatorske baterije preniska".
Temperatura akumulatorske baterije je ispod 0° C.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju neka se polako zagrije na više od 0° C.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Temperatura udarnog zavrtača previsoka".
Udarni zavrtač je pregrijan.
 • Ostavite udarni zavrtač neka se ohladi.
 • Očistite proreze za prozračivanje.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Punjenje akumulatorske baterije preslabo".
Punjenje akumulatorske baterije nije dostatno za ispravno zavrtanje pričvrsnog elementa.
 • Umetnite napunjenu akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Prevelika potrošnja struje".
Potrošnja struje je kratko prevelika.
 • Pritisnite tipku OK za potvrdu poruke.
 • Ponovite postupak vijčanja.
 • Ako se poruka ponovno pojavi, onda kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Dugmasta baterija prazna".
Dugmasta baterija sata u modulu pritezanja je prazna.
  Više se ne može jamčiti ispravnost podataka o datumu i vremenu u protokolu dokumentiranja.
 • Obratite se Hilti servisu za zamjenu baterije.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Odmah potrebno održavanje udarnog zavrtača".
Odmah je potrebno održavanje udarnog zavrtača.
  Načini rada "inteligentni rad", "tracefast" i "zavrtanje" ne mogu se više odabrati.
 • Obratite se Hilti servisu za provođenje održavanja udarnog zavrtača.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Pogreška uređaja".
Prepoznata je pogreška uređaja.
 • Priključite modul pritezanja na računalo.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte memoriju pogrešaka i slijedite upute softvera za uklanjanje pogrešaka.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Funkcija dokumentiranja deaktivirana".
Funkcija dokumentiranja deaktivirana (samo upozoravajuća poruka).
 • Ako vam je potrebna funkcija dokumentiranja, onda modul pritezanja priključite na računalo i aktivirajte funkciju dokumentiranja u softveru AT Documentation Software .
 • Po potrebi pritisnite tipku OK za skrivanje poruke ili za nastavak postupka pokretanja modula pritezanja.
Image alternative
Prikazuje se poruka "Memorija skoro puna". (Poruka se pojavljuje kod vrijednosti ≥ 90%.)
Memorija podataka u modulu pritezanja je skoro do kraja zauzeta. Pozor: Ako je memorija podataka u modulu pritezanja do kraja zauzeta, prepisuju se najstariji podaci!
 • Priključite modul pritezanja na računalo.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte podatke kako biste ih dokumentirali u izvještaju.
 • Zatim izbrišite podatke u memoriji modula pritezanja kako biste oslobodili prostor u memoriji.
Image alternative
Pojavljuje se poruka "Memorija do kraja puna".
Memorija podataka u modulu pritezanja je do kraja zauzeta. Pozor: Najstariji podaci se prepisuju!
 • Priključite modul pritezanja na računalo.
 • Pomoću softvera AT Documentation Software očitajte podatke kako biste ih dokumentirali u izvještaju.
 • Zatim izbrišite podatke u memoriji modula pritezanja kako biste oslobodili prostor u memoriji.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, proizvode sustava i ostale informacije o svojem proizvodu možete pronaći ovdje.

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Uvjeti : Južna Koreja
Informacije o dopuštenju specifične za zemlju
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.