Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [2 MB]

DWP 10

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Simboli

Simboli u ovoj dokumentaciji
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Simboli na proizvodu
Image alternative Pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Maksimalni radni tlak
Image alternative Količina punjenja
Image alternative CE ispitni broj

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Uređaj za dovođenje vode
  DWP 10
  Generacija:
  01
  Serijski broj:

Sigurnost

Sigurnosne napomene

 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na sigurnosnom ventilu.
 • Djeca i mladi ne smiju upotrebljavati ovaj proizvod.
 • Nikada ne punite vodikov peroksid ili druge agense za davanje kisika.
 • Kod doticaja s materijalima tlačnog spremnika za vodu moguća su eksplozivna povećanja tlaka.
 • Uvjerite se da se uređaj za dovođenje vode ne zagrijava iznad maksimalne radne temperature.
 • Ako se zagrijava iznad maksimalne radne temperature, onda su moguća eksplozivna povećanja tlaka.
 • Pri pumpanju uvijek promatrajte manometar kako se ne bi prekoračio maks. radni tlak.
 • Svaki dan ispraznite spremnik nakon uporabe.
 • Nikada ne ostavljajte ostatke u spremniku.
 • Proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Spremnik
 2. Indikator količine punjenja
 3. Utični trn
 4. Manometar
 5. Sigurnosni ventil
 6. Pumpa
 7. Utična nazuvica crijeva s kuglastim ventilom
 8. Crijevo
 9. Utična spojnica crijeva
 10. Otvor za ispuštanje

Namjenska uporaba

Ovdje opisani proizvod je tlačni spremnik za vodu za izvlačenje tekućina za hlađenje i ispiranje kod bušilica, pila za beton ili rezača. Za to se u pravilu koristi voda.

Moguća pogrešna uporaba

Ovaj proizvod nije prikladan za:
 • zapaljive tekućine
 • vodikov peroksid i slične agense za davanje kisika
 • nagrizajuće tvari (određena dezinfekcijska i impregnacijska sredstva, kiseline, lužine)
 • tekućine koje sadrže amonijak
 • otapala i tekućine koje sadrže otapala
 • viskozne, ljepljive tekućine ili tekućine koje ostavljaju ostatke (boje, masti)
 • uporabu u prehrambenoj branši
Ovaj proizvod se ni u kojem slučaju ne smije upotrebljavati:
 • s vanjskim izvorima tlaka
 • za skladištenje i čuvanje tekućina
 • za ispiranje očiju

Sadržaj isporuke

Spremnik s pumpom, crijevo s priključcima, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci

Materijal spremnika izrađen je od čelika s poliesterskim premazom.
Vlastita težina
5,2 kg
Ukupni sadržaj
13 ℓ
Maksimalna količina punjenja
10 ℓ
Tehnička preostala količina
0,03 ℓ
Maksimalni radni tlak
6 bar
Maksimalna radna temperatura
40 ℃

Priprema rada

Sastavljanje uređaja za dovođenje vode

Image alternative
 1. Prije sastavljanja provjerite jesu li spremnik, pumpa i crijevo neoštećeni.
 2. Nataknite crijevo na otvor za ispuštanje [1].
 3. Prazan uređaj za dovođenje vode napumpajte na 2 bara [2].
  • Tlak ne smije pasti više od 0,5 bara u roku od 30 minuta!
 4. Izvucite crveni gumb sigurnosnog ventila za kontrolu [3].
  • Tlak mora izlaziti.

Punjenje uređaja za dovođenje vode

Image alternative
 1. Ulijte vodu u spremnik [1].
 2. Provjerite visinu punjenja na crijevu [2].
 3. Vodite prozirno crijevo nekoliko puta uz spremnik odozgo prema dolje [3].
  • Razina tekućine u crijevu i spremniku se izjednačava. Razina tekućine vidljiva u crijevu odgovara visini punjenja u spremniku koju možete očitati na skali.

Priprema uređaja za dovođenje vode

Image alternative
 1. Uvrnite pumpu u spremnik [1].
 2. Pritisnite ručku pumpe prema dolje i okrenite je u smjeru kazaljke na satu [2].
  • Ručka pumpe je deblokirana.
 3. Stvorite oko 2 bara tlaka u spremniku [3].
  • Maksimalni tlak ne smije prelaziti 6 bara (crvena crtica na manometru). Ako se prekorači maksimalni tlak, onda se aktivira sigurnosni ventil i ispušta nadtlak.
 4. Pritisnite ručku pumpe prema dolje i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
  • Ručka pumpe je blokirana.

Uporaba

Image alternative
 1. Spojite utičnu spojnicu tlačnog spremnika za vodu s utičnom nazuvicom [1].
 2. Aktivirajte kuglasti ventil.
  • Dovođenje tekućine počinje.
  • Količinu tekućine možete regulirati kuglastim ventilom.
 3. Uređaj ponovno napumpajte ako tlak padne ispod 1 bara [2].
 4. Ako je spremnik prazan, napunite ga.

Nakon uporabe

Image alternative
 1. Povlačite crveni gumb sigurnosnog ventila prema gore sve dok spremnik više ne bude pod tlakom.
 2. Zatvorite kuglasti ventil te odvojite utičnu spojnicu i utičnu nazuvicu [1].
 3. Blokirajte ručku pumpe.
 4. Odvrnite pumpu iz spremnika.
 5. Ispraznite preostalu vodu iz spremnika.
 6. Uređaj za dovođenje vode obrišite vlažnom krpom.
 7. Namotajte crijevo oko spremnika i nataknite utičnu spojnicu na utični trn uređaja za dovođenje vode [2].
 8. Uređaj za dovođenje vode čuvajte od isušivanja i skladištite u suhom okruženju zaštićenom od sunčevog zračenja i smrzavanja.

Održavanje i čišćenje

Radovi čišćenja i održavanja

Image alternative
 1. Redovito provjeravajte uređaj.
  • Preporučujemo vanjsku provjeru svake 2 godine i unutarnju provjeru svakih 5 godina kao i ispitivanje čvrstoće svakih 10 godina od strane stručnjaka
 2. Rastavite pumpu [1] i podmažite O-prsten [a] i manžetu [b].
 3. Uvijek provedite ove radove održavanja nakon 50 uporabe, ali najmanje jednom godišnje!
  Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Tablica smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
U uređaju za dovođenje vode ne stvara se tlak
Pumpa nije pričvršćena
 • Čvrsto uvrnite pumpu.
O-prsten na pumpi je neispravan
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Manžeta je neispravna
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Tekućina istječe odozgo iz pumpe
Podloška ventila je zaprljana ili neispravna
 • Očistite podlošku ventila ili uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Sigurnosni ventil prerano ispušta
Sigurnosni ventil je neispravan
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Manometar ne prikazuje tlak u spremniku
Manometar je neispravan
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Ovaj proizvod ne bacajte u kućni otpad!
Hilti strojevi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.

Informacije proizvođača

Proizvodi HILTI DWP10 serije 3585 ispunjavaju zahtjev Direktive o tlačnoj opremi 2014/68/EU i imaju CE oznaku.
Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.