Odaberi jezik

TE DRS‑B

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Koristite zaštitnu masku

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Modul za prašinu
  TE DRS‑B
  Generacija
  01
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

 • Prije početka rada pročitajte i pridržavajte se uputa za uporabu i sigurnosnih informacija o proizvodima sustava.
 • Koristite modul samo zajedno s električnim alatima navedenim na slici 1, u suprotnom postoji opasnost od ozljede.
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Proizvod je namijenjen za profesionalnu uporabu. Proizvod smije koristiti, čistiti i održavati samo ovlašteno, obrazovano osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Prilikom obrade može doći do otkidanja komadića materijala. Odvojeni materijal može ozlijediti tijelo i oči. Tijekom uporabe proizvoda nosite zaštitne naočale, zaštitnu kacigu i zaštitne slušalice.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da je montiran pribor kuka sigurno pričvršćen.
 • Usisavanje vode je zabranjeno.
 • Prašina koja nastaje pri brušenju, brušenju brusnim papirom, rezanju i bušenju može sadržavati opasne kemikalije. Neki primjeri su: olovo ili boje na bazi olova; opeka, beton i drugi proizvodi za zidove, prirodni kamen i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, npr. hrast, bukva i kemijski obrađeno drvo; azbest ili azbestni materijali. Utvrdite izloženost korisnika i osoba u blizini prema razredu opasnosti materijala na kojima se radi. Poduzmite potrebne mjere za održavanje izloženosti na sigurnoj razini, npr. koristeći sustav za sakupljanje prašine ili noseći odgovarajuću zaštitu organa za disanje. Opće mjere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro prozračenom području,
 • izbjegavanje dužeg kontakta s prašinom,
 • brisanje prašine s lica i tijela,
 • nošenje zaštitne odjeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Za odgovarajuću primjenu po mogućnosti upotrebljavajte prikladni uređaj za uklanjanje prašine koji je preporučio Hilti.
 • Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crijevo.
 • Pazite da su adapter i vanjske površine stezne glave bez ulja i masti. Ako se modul za prašinu TE DRS‑B montira s nauljenim i/ili masnim dijelovima, modul za prašinu TE DRS‑B može ispasti. Krpom uklonite ulja i masti s adaptera i vanjskih površina stezne glave.
 • Pazite da modul ne postane prevruć. Materijal se topi na temperaturama iznad 80 °C.
 • Ne upotrebljavajte modul za nošenje ili vođenje sustava. Upotrebljavajte za to predviđene ručke električnog alata.
 • Ne držite električni alat za usisnu glavu tijekom rada.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Usisna baza
 2. Koljenasta poluga
 3. Adapter Y
 4. Adapter S
 5. Usisna glava kratka
 6. Usisna glava duga

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je modul za prašinu koji se koristi kao pribor zajedno s Hilti čekićima za rušenje i uređajem za uklanjanje prašine.

Sadržaj isporuke

Usisna baza, koljenasta poluga, adapter S, adapter Y, usisna glava kratka, usisna glava duga, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci


Usisna glava duga
Usisna glava kratka
Težina
≤ 590 g
≤ 440 g
Dimenzije (D × Š × V)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Tip alata
Šiljasto dlijeto, plosnato dlijeto, alat za hrapavljenje
Šiljasto dlijeto, plosnato dlijeto, alat za hrapavljenje
Dužina alata
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Rukovanje

Montaža modula za prašinu

Slobodna duljina alata koja strši iz usisne glave ne smije prelaziti 125 mm niti biti manja od 30 mm. Time osiguravate optimalno usisavanje prašine.
Smiju se upotrebljavati samo šiljasta dlijeta, plosnata dlijeta i alati za hrapavljenje prikazani na slici 2.
Pazite da pri montaži nije umetnut nastavak u električni alat.
Image alternative
 1. Odaberite odgovarajući adapter i nataknite adapter do graničnika na steznu glavu.
 2. Otvorite koljenastu polugu na usisnoj bazi.
 3. Nataknite usisnu bazu s otvorenom koljenastom polugom do graničnika na adapter.
 4. Zatvorite koljenastu polugu.
 5. Odaberite usisnu glavu koja odgovara duljini alata.
 6. Stavite usisnu glavu na usisnu bazu.
  Ova jedinica može se skladištiti i transportirati čak i u montiranom i nataknutom stanju u kovčegu/kartonskoj kutiji.
 7. Uklonite manžetu za zaštitu od prašine na nastavku ako postoji i umetnite nastavak.
  Pritom se pridržavajte uputa za uporabu električnog alata.
 8. Spojite uređaj za uklanjanje prašine i usisnu jedinicu.

Demontaža modula za prašinu

 • Za demontažu modula provedite odgovarajuće radne korake obrnutim redoslijedom.
  Demontirajte usisnu glavu isključivo povlačenjem pojačanog krajnjeg prstena usisne glave.

Pogon

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada modula za prašinu. Ako koljenasta poluga nije ispravno zatvorena, modul za prašinu može ispasti.
 • Pazite da je koljenasta poluga zatvorena.
Pridržavajte se uputa za uporabu uređaja za uklanjanje prašine. Redovito ispraznite uređaj za uklanjanje prašine.
 1. Priključite uređaj za uklanjanje prašine i uključite ga.
 2. Uključite električni alat.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje modula

Ne upotrebljavajte ulja ili masti ili sredstva za čišćenje.
Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 1. Uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu i provjerite da na usisnim otvoru u usisnoj bazi nema ostataka prašine.
 2. Modul očistite u redovitim razmacima hladnom vodom.
 3. Redovito očistite unutarnje strane adaptera od masti i ostataka prašine.

Održavanje

 • Redovito provjeravajte jesu li vanjski dijelovi proizvoda i pribora možda oštećeni i rade li upravljački elementi besprijekorno. S proizvodom nikada ne radite ako su dijelovi oštećeni ili ako upravljački elementi ne rade besprijekorno.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Prekomjerno stvaranje prašine.
Uređaj za uklanjanje prašine je pun.
 • Ispraznite uređaj za uklanjanje prašine.
Usisna glava je neispravna.
 • Zamijenite usisnu glavu.
Usisni kanal je začepljen.
 • Očistite usisni kanal.
Slobodne duljine alata iznad 125 mm.
 • Upotrebljavajte kraći nastavak ili dugu usisnu glavu.
Modul za prašinu TE DRS‑B ispada
Modul za prašinu nije pravilno montiran.
Adapter i stezna glava su nauljeni ili masni.
 • Krpom uklonite ulje i mast s adaptera i vanjskih površina stezne glave.
Stezni mehanizam je oštećen.
 • Zamijenite stezni mehanizam (koljenastu polugu i zateznu traku).
Odabran je pogrešan adapter.
 • Odaberite pravi adapter.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije o rukovanju, tehnici, okolišu i recikliranju pronaći ćete na sljedećoj poveznici: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tu poveznicu naći ćete na kraju ovih uputa za uporabu u obliku QR koda.