Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [2 MB]

DC-EX 125/5"M

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Dodatno se koriste sljedeći simboli:
Image alternative Tijekom rada sa strojem nosite zaštitne naočale.
Image alternative Tijekom rada sa strojem nosite zaštitne slušalice.
Image alternative Tijekom rada sa strojem nosite zaštitne rukavice.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Štitnik
  DC-EX 125/5"M
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke u ovoj dokumentaciji i sigurnosne napomene za zato dopuštene strojeve. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.
 • Nosite zaštitnu masku za disanje koja štiti lice i dišne puteve od preostale prašine prilikom rada.
 • Uvijek koristite bočni rukohvat zato dopuštenog Hilti stroja čak i kada je montiran štitnik.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Spojni komad
 2. Sklopka za blokadu
 3. Prednja kopča
 4. Klizna papučica s oznakom za pozicioniranje reza
 5. Žabica
 6. Kliznik
 7. Rotori
 8. Poklopac
 9. Strelica za smjer vrtnje
 10. Mjesto uvrtanja bočnog rukohvata
 11. Stražnja stranica
 12. Kliznik
 13. Oznaka položaja za prilagodbu kutne brusilice
 14. Skala graničnika dubine
 15. Sigurnosni vijak
 16. Napomena o smjeru vrtnje pri pozicioniranju pregiba kutne brusilice

Komplet adaptera s rasporom (pribor)

Image alternative
 1. Distantni adapter
 2. Razmačna ploča 3 mm
 3. Razmačna ploča 6 mm
 4. Alat za izbijanje

Namjenska uporaba

DC‑EX 125/ 5" M štitnik s prorezom koristi se za rezanje i urezivanje mineralnih podloga, posebice zidova za ploče od 125 mm/ 5" u kombinaciji s Hilti usisavačem. Štitnik s prorezom DC‑EX 125/ 5" M smije se koristiti isključivo za kutne brusilice u čijim se uputama preporuča štitnik s prorezom. Štitnik s prorezom DC‑EX 125/ 5" M smije se koristiti samo bez uporabe vode.

Sadržaj isporuke

Štitnik s prorezom
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Tehnički podaci


DC-EX 125/5"M
Težina
1,35 kg
Promjer ploča
125 mm
Širina reza kod dvostrukih ploča
25 mm
Maksimalna dubina reza
28 mm

Dijamantne rezne ploče


Dijamantna rezna ploča
Primjena
Rezanje, urezivanje
Kratki znak
DC‑D
Podloga
mineralna

Stavljanje u pogon

Montaža štitnika

Image alternative
 1. Štitnik postavite na vrat vretena tako da obje trokutaste oznake na štitniku i na stroju budu usmjerene jedna prema drugoj.
 2. Kako biste postavili štitnik u željeni radni položaj podataka, stroj zakrenite radijalno i pritisnite istovremeno zaponac na kutnoj brusilici.
  • Zaponac će čujno uskočiti u ležište.

Otvaranje štitnika

Image alternative
 1. Pritisnite žabicu.
 2. Otvorite prednju kopču.
 3. Pritisnite sklopku za blokadu.
 4. Otvorite štitnik.

Montaža dijamantne rezne ploče za primjene urezivanja

Za ovu primjenu ne smijete koristiti Kwick-Lock.
Za ovu primjenu vam je potreban komplet adaptera s prorezom kojeg možete dodatno nabaviti.
Image alternative
 1. Skinite prihvatnu prirubnicu s vretena.
 2. Zavrnite adapter na brusno vreteno i zatim ga zategnite.
 3. Dijamantnu reznu ploču postavite u zadanom smjeru vrtnje.
 4. Odstojne prstene postavite na željenu širinu proreza.
 5. Dijamantnu reznu ploču postavite u zadanom smjeru vrtnje.
 6. Zavrnite steznu maticu i zategnite je steznim ključem.
 7. Zatvorite štitnik.

Montaža dijamantne rezne ploče

Image alternative
 1. Steznu prirubnicu stavite na vreteno.
 2. Donju dijamantnu reznu ploču postavite na steznu prirubnicu.
  Pridržavajte se zadanog smjera vrtnje.
 3. Brzosteznu maticu Kwik lock zatežite dok ne nasjedne na reznu ploču.
 4. Zatvorite štitnik.

Namještanje dubine

 1. Otpustite sigurnosni vijak.
 2. Pritisnite stražnju stranicu u željeni položaj.
  • Grupa se prikazuje na skali.
 3. Pritegnite sigurnosni vijak.

Potopna funkcija

 1. Stavite kliznik na predmet obrade.
 2. Uključite stroj.
 3. Uvedite reznu ploču u predmet obrade.
  Potopnu funkciju možete staviti izvan pogona pomoću sigurnosnog vijka.

Montaža bočnog rukohvata

Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat na željenoj strani.

Rukovanje

Pristupačnost zidu i kutu

Image alternative
 1. Pritisnite sklopku za blokadu.
 2. Otvorite prednju kopču za više od 180 °.

Oznake za pozicioniranje reza

Oznaka 1 prikazuje položaj unutarnje rezne ploče odn. pojedinačne ploče.
Oznaka 2 prikazuje maksimalnu mogućnost pozicioniranja širine reza druge ploče.

Demontaža alata

Image alternative
 1. Otvorite štitnik.
 2. Odvijte steznu maticu.
 3. Skinite dijamantnu reznu ploču.
 4. Izvadite odstojne prstene.
 5. Skinite dijamantnu reznu ploču.
 6. Odvrnite adapter steznim ključem.
 7. Pritisnite zaponac na kutnoj brusilici.
 8. Štitnik okrećite radijalno sve dok ne možete skinuti štitnik sa stroja.

Izbijanje lamele

Image alternative
 • Izbijte lamelu.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.