Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [1 MB]

WSC 85

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Izmjenična struja
Image alternative Okretaj u minuti
Image alternative Okretaj u minuti
Image alternative Promjer
Image alternative Bežični prijenos podataka
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Tip:
  WSC 85
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za sve pile

Postupak piljenja
 • Image alternative OPASNOST: Svojim rukama se ne približavajte području pile i listu pile. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Kada pilu držite s obje ruke, onda ih list pile ne može ozlijediti.
 • Ne sežite pod predmet obrade. Štitnik vas pod predmetom obrade ne može zaštititi od lista pile.
 • Dubinu rezanja prilagodite debljini predmeta obrade. Trebao bi biti vidljiv za manje od pune visine zupca pod predmetom obrade.
 • Predmet obrade za rezanje nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Važno je predmet obrade dobro učvrstiti kako biste smanjili opasnost od doticaja s tijelom, zaglavljivanja lista pile ili gubitka kontrole.
 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom stavlja i metalne dijelove električnog alata pod napon te dovodi do električnog udara.
 • Kod uzdužnog rezanja uvijek upotrebljavajte graničnik ili ravnu rubnu vodilicu. To poboljšava točnost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista pile.
 • Uvijek upotrebljavajte listove pile pravilne veličine i odgovarajućeg steznog otvora (npr. zvjezdastog ili okruglog). Listovi pile, koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, ne okreću se kružno i dovode do gubitka kontrole.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili krive podloške ili vijke za list pile. Podloške i vijci za list pile su specijalno konstruirani za vašu pilu, za optimalnu snagu i sigurnost pri radu.
Povratni udarac - uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene
 • Povratni udarac je neočekivana reakcija zbog zaglavljenog ili nepravilno poravnanog lista pile koja dovodi do nekontroliranog podizanja pile i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
 • ako se list pile zakvači ili zaglavi u razdvajaču koji se zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje pilu u smjeru operatera;
 • ako je list pile u rezu uvinut ili nepravilno poravnan, zupci stražnjeg ruba lista pile mogu se zakvačiti u površini predmeta obrade zbog čega se list pile izbacuje iz razdvajača i pila odskače u smjeru operatera.
Povratni udarac je posljedica neispravne ili nepravilne uporabe pile. Može se spriječiti odgovarajućim mjerama opreza kako je opisano u nastavku.
 • Čvrsto držite pilu s obje ruke i stavite svoje ruke u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Uvijek stojte uz bok lista pile, list pile nikada ne postavljajte u liniju s Vašim tijelom. Kod povratnog udarca kružna pila može odskočiti unatrag, operater može odgovarajućim mjerama opreza svladati sile povratnog udarca.
 • Ako se list pile zaglavi ili prekinete radove, pilu isključite i držite je mirno u materijalu sve dok se list pile na zaustavi. Nikada ne pokušavajte pilu vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unatrag dok se list pile pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja lista pile.
 • Ako pilu, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovno pokrenuti, centrirajte list pile u razdvajaču i provjerite nisu li se zupci pile zaglavili u predmetu obrade. Ako je list pile zaglavljen, može se pomaknuti iz predmeta obrade ili prouzročiti povratni udarac pri ponovnom pokretanju pile.
 • Velike ploče poduprite kako biste izbjegli opasnost od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista pile. Velike ploče se mogu savinuti pod vlastitom težinom. Ploče treba poduprijeti s obje strane, u blizini razdvajača kao i na rubu.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove pile. Listovi pile s tupim ili nepravilno usmjerenim zupcima zbog uskog razdvajača uzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje lista pile i povratni udarac.
 • Prije rezanja pritegnite podešivače za dubinu rezanja i kut rezanja. Ako se za vrijeme rezanja podešivači pomjere, list pile se može zaglaviti te može doći do povratnog udarca.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Potopni list pile se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i uzrokovati povratni udarac.
Funkcija donjeg štitnika
 • Prije svake uporabe provjerite zatvara li se donji štitnik besprijekorno. Pilu ne upotrebljavajte ako donji štitnik nije pokretljiv i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga ne privezujte u otvorenom položaju. Ako pila nehotice padne na pod, donji štitnik se može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unatrag i sa sigurnošću utvrdite da se može slobodno pomicati i da kod svih kutova rezanja ili dubina rezanja ne dodiruje niti list pile niti druge dijelove.
 • Provjerite funkciju opruge za donji štitnik. Pilu servisirajte prije uporabe ako donji štitnik i opruga besprijekorno ne rade. Oštećeni dijelovi, ljepljivi talozi ili nakupine strugotine uzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova kao što su "potopni i kutni rezovi". Otvorite donji štitnik polugom za povlačenje unatrag i pustite je čim list pile prodre u predmet obrade. Kod svih drugih radova piljenja donji štitnik mora raditi automatski.
 • Pilu ne odlažite na radnu klupu ili pod, a da donji štitnik pritom ne prekriva list pile. Nezaštićeni list pile, koji se još okreće, pokreće pilu suprotno od smjera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vrijeme dodatnog okretanja pile.
Funkcija štitnika
 • Prije svake uporabe provjerite zatvara li se štitnik besprijekorno. Pilu ne upotrebljavajte ako štitnik nije pokretljiv i ako se odmah ne zatvori. Štitnik ne stežite niti ga ne privezujte; u tom slučaju bi list pile bio nezaštićen. Ako pila nehotice padne na pod, štitnik se može saviti. Uvjerite se da se štitnik slobodno pomiče i da kod svih kutova i dubina rezanja ne dodiruje niti list pile niti druge dijelove.
 • Provjerite stanje i funkciju opruge za štitnik. Pilu servisirajte prije uporabe ako štitnik i opruga besprijekorno ne rade. Oštećeni dijelovi, ljepljivi talozi ili nakupine strugotine uzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Kod "potopnog reza", koji se ne izvodi pravokutno, zaštitite osnovnu ploču pile od bočnog pomicanja. Bočno pomicanje može uzrokovati zaglavljenje lista pile te time dovesti do povratnog udarca.
 • Pilu ne odlažite na radnu klupu ili pod, a da štitnik pritom ne prekriva list pile. Nezaštićeni list pile, koji se još okreće, pokreće pilu suprotno od smjera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vrijeme dodatnog okretanja pile.
Funkcija razupornog klina
 • Koristite samo onu vrstu lista pile koja odgovara razupornom klinu. Kako bi razuporni klin djelovao, osnovni list pile mora biti tanji od razupornog klina, a širina zubaca mora biti veća od debljine razupornog klina.
 • Razuporni klin podesite prema opisu u ovoj uputi za uporabu. Nepravilna debljina, položaj i centriranje mogu biti razlog tomu da razuporni klin nedjelotvorno sprječava povratni udarac.
 • Razuporni klin uvijek upotrebljavajte osim kod potopnih rezova. Razuporni klin ponovno montirajte nakon potopnog reza. Razuporni klin pri potopnim rezovima stvara smetnje i može uzrokovati povratni udarac.
 • Kako bi razuporni klin mogao djelovati, mora se nalaziti u razdvajaču. Kod kraćih rezova je razuporni klin neučinkovit pri sprječavanju povratnog udarca.
 • Pilu ne pokrećite sa savinutim razupornim klinom. Već i manja smetnja može usporiti zatvaranje štitnika.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Izbacivač strugotine
 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 3. Skala za kut rezanja
 4. Stezni vijak za namještanje kuta
 5. Stezni vijak za paralelni graničnik
 6. Pokazatelj predloška
 7. Skala dubine rezanja
 8. Klatni štitnik
 9. Paralelni graničnik
 10. Stezni klin
 11. Vijci za pričvršćivanje razupornog klina
 12. Blokada uključivanja
 13. Usisni adapter
 14. Stezni vijak za paralelni graničnik
 15. Blokada dubine reza
 16. Osnovna ploča
 17. Gumb za blokadu vretena
 18. Prorezi za prozračivanje
 19. Imbus ključ
 20. Dodatni rukohvat
 21. Poluga za namještanje dubine rezanja

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno upravljana kružna pila. Namijenjena je za piljenje u drvu ili drvu sličnim materijalima, plastici, gipsanom kartonu, gipsanim vlaknastim pločama i kompozitnim materijalima do dubine reza od 85 mm (3,35 in).

Ručna kružna pila je opremljena priključkom, koji se može skidati, za opcionalni usisavač/uređaj za uklanjanje prašine i koji je konstruiran za postojeća usisna crijeva. Za spajanje crijeva usisavača s pilom može biti potreban odgovarajući adapter.

Moguća pogrešna uporaba

Ne smiju se upotrebljavati listovi pile koji ne odgovaraju tehničkim podacima, rezne i brusne ploče te listovi pile od visoko legiranog brzoreznog čelika (HSS-čelik). Ne smiju se rezati metali.

Sadržaj isporuke

Kružna pila, upute za uporabu.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

WSC 85
Izlazna snaga
1.260 W
Broj okretaja u praznom hodu
4.500 o/min
Broj okretaja kod opterećenja
3.100 o/min
Brzina rezanja u praznom hodu
54 m/s
Brzina rezanja u radu pod opterećenjem
37,3 m/s
Dubina rezanja kod 0°
0 mm … 85 mm
Dubina rezanja kod 45°
0 mm … 60 mm
Dubina rezanja kod 60°
0 mm … 43 mm
Promjer lista pile
207 mm … 230 mm
Stezni otvor lista pile
30 mm
Debljina razupornog klina (standardna)
2 mm
Težina prema EPTA-postupku 01
7,8 kg
Klasa zaštite
II

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci

WSC 85
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
94 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Razina zvučne snage (LWA
105 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama

WSC 85
Triaksijalna vrijednost vibracija kod rezanja drveta (ah)
≈ 2,3 m/s²
Nesigurnost (K)
0,5 m/s²

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje lista pile

OPREZ
Opasnost od oštećenja! Neprikladni ili krivo umetnuti listovi pile mogu oštetiti pilu.
 • Koristite samo one listove pile, koji su primjereni za ovu pilu. Vodite računa o strelici za smjer vrtnje na listu pile.
 • Koristite samo listove pile čiji je dopušteni broj okretaja barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na proizvodu.
Image alternative
 1. Uređaj odložite na rebrasti stalak.
 2. Za blokadu vretena pile jednom rukom držite pritisnut gumb za blokadu vretena.
 3. Steznu prirubnicu stavite na vreteno.
 4. Zategnite vijak.
 5. Provjerite pravilan dosjed stezne prirubnice.
  Debljina razupornog klina mora biti manja od širine reza lista pile i najmanje isto velika kao i debljina osnovnog lista. Razmak A mora biti manji od 5 mm (0,2 in).

Namještanje dubine rezanja

Za čisti rub reza bi dubina rezanja trebala odgovarati debljini materijala plus 2 mm.
Image alternative
 1. Otpustite blokadu.
 2. Polugom za dubinu rezanja namjestite dubinu rezanja.
  • Dubina rezanja prikazuje se na skali dubine rezanja.
 3. Fiksirajte blokadu.

Namještanje kuta rezanja

Image alternative
 1. Otpustite stezni vijak za namještanje kuta rezanja.
 2. Zakrenite osnovnu ploču do željenog kuta rezanja.
  • Kut rezanja prikazuje se na skali za kut rezanja.
 3. Ponovno zategnite stezni vijak.

Namještanje širine reza

Image alternative
 1. Otpustite stezni vijak.
 2. Potisnite vodilicu paralelnog graničnika ispod steznog vijka.
 3. Podesite željenu širinu reza.
 4. Zategnite stezni vijak.

Rad

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ako se pri radu ošteti mrežni ili produžni kabel, uređaj i kabel odmah odvojite s mreže. Ne dodirujte neispravno mjesto!
 • Redovito provjeravajte sve priključne vodove. Zamijenite neispravne produžne kabele. Odnesite oštećene mrežne vodove na zamjenu ovlaštenom serviseru.
Načelno se preporučuje uporaba zaštitne strujne sklopke (RCD) s maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Uključivanje uređaja

OPREZ
Opasnost od oštećenja pri rezanju plastike! Plastika se može deformirati ili rastopiti zbog pregrijavanja lista pile.
 • Tijekom rada uzmite kratke stanke kako bi se list pile mogao ohladiti.
 1. Pritisnite blokadu uključivanja.
 2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.

Rezanje prema predlošku

 1. Osigurajte predmet obrade od pomicanja.
 2. Pazite na to da se list pile ispod predmeta obrade slobodno okreće.
 3. Proizvod s prednjim rubom osnovne ploče postavite na predmet obrade.
 4. Uključite kružnu pilu.
 5. Vodite kružnu pilu odgovarajućim radnim tempom uz predložak preko predmeta obrade.

Rezanje s potopnom funkcijom

Potopni rez omogućuje rezanje predmeta obrade spuštanjem lista pile na bilo kojem mjestu. Potopnu funkciju možete koristiti u svim podešivačima za kut rezanja.
Kako biste smanjili opasnost od povratnog udarca, postavite graničnik iza osnovne ploče na predmetu obrade.
Image alternative
 1. Dubinu rezanja stavite u položaj 0.
 2. Postavite kružnu pilu ravno na predmet obrade.
 3. Stavite stražnju oznaku na osnovnoj ploči i predložak na istu visinu.
 4. Otpustite blokadu dubine reza.
 5. Jednom rukom pritisnite uređaj o predmet obrade i graničnik.
 6. Uključite kružnu pilu.
  • List pile se spušta.
 7. Ponovno pritegnite blokadu dubine reza kada je postignuta željena dubina reza.
 8. Izradite rez.

Isključivanje uređaja

 1. Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 2. Pričekajte da se list pile zaustavi.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Vađenje lista pile

Image alternative
OPREZ
Opasnost od ozljede! Nastavak može biti vruć i/ili oštar.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice.
 • Vrući nastavak nikada ne stavljajte na zapaljive podloge.
 1. Uređaj odložite na rebrasti stalak.
 2. Za blokadu vretena pile jednom rukom držite pritisnut gumb za blokadu vretena.
 3. Imbus ključem otpustite vijak s prirubnicom ispod poklopca motora.
 4. Polugom za namještanje stavite dubinu rezanja u položaj 0.
 5. Imbus ključem odvrnite vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 6. Skinite steznu prirubnicu.
 7. Otvorite klatni štitnik i čvrsto ga držite.
 8. Izvadite list pile.

Čišćenje zaštitnog uređaja

 1. Izvadite list pile.
 2. Zaštitne uređaje oprezno očistite suhom četkom.
 3. Izvadite nakupine i strugotine u unutrašnjosti zaštitnih uređaja s primjerenim alatom.
 4. Ponovno umetnite list pile.

Provjera klatnog štitnika

 • Do kraja otvorite klatni štitnik pritiskom na upravljačku polugu.
  • Nakon otpuštanja upravljačke ručice valja klatni štitnik brzo i do kraja zatvoriti.

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Tablica smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj nema punu snagu.
Produžni kabel predugačak i / ili s premalim promjerom.
 • Upotrebljavajte produžni kabel dozvoljene dužine i / ili dovoljnog promjera.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Provjerite podatke o snazi na svojoj označnoj pločici.
Alat ne radi.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Neispravni mrežni kabel ili utikač.
 • Dajte uređaj električaru na provjeru.
Prekidač za uključivanje/isključivanje je neispravan.
 • Dajte uređaj električaru na provjeru.
Ugljene četkice istrošene.
 • Dajte uređaj električaru na provjeru i eventualnu zamjenu ugljenih četkica.
Nema usisne snage ili je smanjena
Kanal za strugotine je začepljen.
 • Očistite kanal za strugotine.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r933.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative