Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [3 MB]

WFE 450‑E

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite laganu zaštitnu masku za disanje
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Promjer
Image alternative Okretaji u minuti

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Ekscentarska brusilica
  WFE 450‑E
  Generacija:
  01
  Serijski broj:

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za tračne brusilice i cilindrične brusilice

 • Električni alat uhvatite za izolirane ručke jer brusna površina može pogoditi vlastiti priključni vod. Oštećenje voda pod naponom može staviti metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Uređaj koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na stroju.
 • Stroj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Mrežni i produžni kabel prilikom rada uvijek provedite iza stroja. Time ćete spriječiti opasnost od pada preko kabela tijekom rada.
 • Koristite uređaj za usisavanje prašine, zaštitnu masku za disanje i zaštitne naočale. Brušenjem nastala prašina opasna je za pluća i oči.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Za postizanje visokog stupnja usisavanja prašine koristite prikladni mobilni usisavač. Po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Uređaj nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke. Uređaj držite podalje od male djece.
 • Djecu morate podučiti da se ne smiju igrati s uređajem.
Električna sigurnost
 • Redovito provjeravajte priključni vod stroja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom serviseru. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, mora se zamijeniti specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Kod prekida struje isključite električni alat i izvucite mrežni utikač iz utičnice kako biste spriječili nehotično pokretanje prilikom povratka struje.
 • Odnesite zaprljane uređaje kod česte obrade vodljivih materijala u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis. Prašina nakupljena na površini uređaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Sigurnije je predmet obrade pričvrstiti stegama ili škripcem nego samo pridržavati rukom.
 • Nosite zaštitne rukavice pri zamjeni alata jer alat tijekom rada postaje vruć.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Ručka za vođenje
 2. Kotačić za predodabir broj okretaja
 3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 4. Rukohvat
 5. Vrećica za prašinu
 6. Kutija za prašinu
 7. Položaj označne pločice
 8. Kvalitetna ručka
 9. Brusni tanjur
 10. Brusna ploča s čičak prihvatom
 11. Kočioni prsten
 12. Dodatni rukohvat

Namjenska uporaba

Proizvod je ručno vođena ekscentarska brusilica na električni pogon. Namijenjena je za suho brušenje drva, drvenih materijala, kompozitnih materijala, lakova, boja, plastike, gipsa i masa za kitanje pomoću potrošnih, zamjenjivih brusnih sredstava.

Moguća pogrešna uporaba

 • Ovaj proizvod nije namijenjen za obradu materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za radove u vlažnom okruženju.
 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za mokro brušenje.

Sadržaj isporuke

Ekscentarska brusilica s kutijom za prašinu, vrećica za prašinu, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group.

Tehnički podaci

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

WFE 450‑E
Težina prema EPTA-postupku 01
2,2 kg
Broj okretaja u praznom hodu
5.000 o/min … 10.000 o/min
Broj oscilacija
10.000 o/min … 20.000 o/min
Promjer brusnog tanjura
150 mm
Hod ekscentra
4 mm
Vanjski promjer usisnog crijeva
30 mm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracije, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

WFE 450‑E
Razina zvučne snage (L WA)
93 dB(A)
Nesigurnost (KWA)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (L pA)
82 dB(A)
Nesigurnost (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

WFE 450‑E
Površinsko brušenje (a h)
3,9 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Stavljanje brusnog sredstva

Uređaj, brusno sredstvo i brusni tanjur čine sustav. Pazite da za primjenu koristite odgovarajuću kombinaciju i postavku uređaja.
Odabirom brusnog sredstva (granulacija), broja okretaja i potiska određuje se učinak skidanja materijala i slika brusne površine.
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Stavite brusno sredstvo tako da se usisne rupice na brusnom sredstvu podudaraju s onima na brusnom tanjuru.

Namještanje broja okretaja

Image alternative
 • Okrenite kotačić za predodabir broj okretaja i namjestite željeni broj okretaja.
  Promjena broja okretaja moguća je čak i tijekom rada.

Uporaba uređaja za usisavanje prašine

Za rad uvijek upotrebljavajte uređaj za usisavanje prašine. Uređaj za usisavanje prašine sastoji se od kutije za prašinu i vrećice za prašinu. Po želji možete koristiti i usisavač.
Image alternative
 1. Nataknite kutiju za prašinu na usisno crijevo.
 2. Umetnite vrećicu za prašinu.

Uporaba usisavača

Image alternative
 • Priključite usisavač na usisno crijevo.

Preporučeni položaji rukohvata

Radovi skidanja materijala

Image alternative
 1. Povucite dodatni rukohvat iz osnovnog položaja u radni položaj.
 2. Vodite uređaj s obje ruke držeći rukohvat i integrirani dodatni rukohvat.
  Umjesto integriranog dodatnog rukohvata možete koristiti i ručku za vođenje.

Kvalitetan rad

Image alternative
 • Vodite uređaj s jednom rukom držeći kvalitetnu ručku.
  • To omogućuje vođenje jednom rukom blizu površine.

Radovi u vertikali

Image alternative
 • Vodite uređaj držeći kvalitetnu ručku.

Brušenje

 1. Namjestite željeni broj okretaja.
 2. Uređaj s cijelom brusnom površinom postavite na predmet obrade.
 3. Uključite stroj.
 4. Pomičite uređaj umjerenim pritiskom preko predmeta obrade.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Brusni tanjur

 • Provjerite je li brusni tanjur istrošen i zaprljan. Istrošeni ili zaprljani brusni tanjuri dovode do smanjenog prianjanja brusnog sredstva na brusnom tanjuru. Očistite brusni tanjur ili ga zamijenite. Oštećene brusne tanjure morate odmah zamijeniti.

Zamjena brusnog tanjura

Image alternative
 1. Mrežni utikač izvucite iz utičnice.
 2. Stavite proizvod na stabilne površine ručke za vođenje tako da je vidljiva strana granulacije brusnog sredstva.
 3. Skinite brusno sredstvo.
 4. Otpustite tri pričvrsna vijka odgovarajućim alatom.
 5. Skinite brusni tanjur.
 6. Očistite i provjerite kočnicu brusnog sredstva.
  • Ako je potrebno, zamijenite kočnicu brusnog sredstva.
 7. Stavite novi brusni tanjur.
 8. Čvrsto držite brusni tanjur i pritegnite tri pričvrsna vijka.
 9. Provjerite je li brusni tanjur pravilno montiran i da se ne savija.
 10. Ponovno stavite brusno sredstvo pomoću pomagala za pozicioniranje.

Kočnica brusnog sredstva

 • Ako se broj okretaja u praznom hodu stalno povećava, to je znak da je istrošen kočioni prsten kočnice brusnog sredstva. Zamijenite kočioni prsten.

Zamjena kočionog prstena kočnice brusnog sredstva

Image alternative
 1. Mrežni utikač izvucite iz utičnice.
 2. Skinite brusni tanjur.
 3. Skinite stari kočioni prsten pričvršćen na kućištu uređaja.
 4. Pritisnite novi kočioni prsten u otvore tako da se podudaraju četiri vijka na kućištu. Pazite da se uglave kukice.
 5. Montirajte brusni tanjur.

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Prilikom skladištenja električnog uređaja mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Uređaj čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg transporta ili skladištenja prije upotrebe provjerite je li električni uređaj oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne pokreće.
Prekinuto je napajanje strujom
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Neispravni mrežni kabel ili utikač.
 • Dajte električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Pogreška elektronike
 • Dajte ugljene četkice električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Uređaj nema punu snagu.
Produžni kabel ima premali promjer.
 • Upotrebljavajte produžni kabel s odgovarajućim promjerom.
Krivi broj okretaja.
 • Okrenite regulator broja okretaja i namjestite broj okretaja između 1 (nisko) i 6 (visoko).
Nema usisne snage ili je smanjena.
Brusni list je pogrešno stavljen.
 • Skinite brusni list i stavite ga tako da se podudaraju usisne rupice.
Vrećica za prašinu je puna.
 • Zbrinite staru vrećicu za prašinu i umetnite novu.
Usisno crijevo je začepljeno.
 • Skinite kutiju za prašinu i očistite usisni kanal.
Brusni list na prianja na brusni tanjur.
Brusni tanjur je zaprljan.
 • Očistite brusni tanjur.
Čičak prihvat brusnog tanjura je istrošen.
 • Zamijenite brusni tanjur.
Elektrostatsko pražnjenje.
Usisavač bez antistatičke opreme.
 • Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisivanje prašine.
Prekid vodiča za uzemljenje.
 • Provjerite vodič za uzemljenje.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r2085.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative