Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [436 KB]

WSJ 750
WSJ 850

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Broj hodova u praznom hodu
Image alternative Dvostruka izolacija

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Ubodna pila s orbitalnim hodom
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generacija:
  01
  Serijski br.:

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za pile s pomičnim listom pile

 • Električni alat uhvatite za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Alat pričvrstite na stabilnu podlogu i osigurajte stegama ili na neki drugi način. Ako predmet obrade držite samo rukom i tijelom, ostaje labilan što može dovesti do gubitka kontrole.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili preinake na alatu nisu dozvoljene.
 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Nosite zaštitne slušalice. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Za vrijeme radova kod kojih nastaje prašina nosite laganu zaštitnu masku za disanje.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Alat nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke.
 • Alat držite podalje od male djece.
 • Mrežni i produžni kabel prilikom rada uvijek provedite iza stroja. Time ćete spriječiti opasnost od pada preko kabela tijekom rada.
 • Nosite zaštitne rukavice. Tijekom rada ubodna pila s orbitalnim hodom može se zagrijati. Prilikom zamjene alata dodirivanje alata može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Prašine materijala, kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Koristite primjereni mobilni uređaj za usisavanje prašine za drvo i/ili mineralnu prašinu koji je preporučio Hilti i koji je usklađen za ovaj električni alat. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi alata mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Redovito provjeravajte priključni vod stroja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom serviseru. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, mora se zamijeniti specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Odnesite zaprljane uređaje kod česte obrade vodljivih materijala u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis. Prašina nakupljena na površini uređaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara.
 • Kod prekida struje isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice. Time se sprječava nehotično pokretanje uređaja prilikom povratka struje.
Posebne sigurnosne napomene za ubodne pile.
 • Proizvod pri rezanju vodite što dalje od tijela.
 • Ruke nikada ne držite ispred lista pile ili na njemu.
 • Ne režite nepoznate podloge i držite reznu traku gore i dolje slobodnu od prepreka. Ako list pile udari o neki predmet, na proizvod može djelovati povratni udarac.
 • Proizvod isključite prije transporta.
 • Nikada ne radite s proizvodom bez montirane zaštite od dodira. Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima. Stroj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih dijelova, posebice rotirajućih nastavaka, može dovesti do ozljeda.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Opasnost od ozljede prilikom probijanja alata kroz podlogu.
 • Tijekom rezanja ne posežite rukom pod predmet obrade.
Sigurnosne napomene za modul za prašinu WSJ-DRS
 • Pri zamjeni filtra držite proizvod i/ili WSJ-DRS tako da se pretinac za prašinu može okomito povući prema dolje. Time se sprječava izlaženje prašine.
 • Pri zamjeni filtra nosite laganu zaštitnu masku za disanje.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 2. Gumb za fiksiranje (samo WSJ 750/850-ET)
 3. Prorezi za prozračivanje
 4. Kotačić za namještanje broja hodova
 5. Usisno crijevo
 6. Osnovna ploča
 7. Poluga za namještanje orbitalnog hoda
 8. Vijak za fiksiranje osnovne ploče
 9. Vodeći valjak
 10. List pile
 11. Zaštita od dodira
 12. Stezna glava
 13. Poluga za deblokadu lista pile
 14. Pokrov za usisavanje
 15. Klizna papučica za osnovnu ploču
 16. Zaštita od kidanja materijala

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno upravljana ubodna pila s orbitalnim hodom na električni pogon. Namijenjena je za rezanje plastičnih, drvenih i metalnih materijala te gipsanih i vlaknastih ploča.

Proizvod je opremljen usisnim crijevom za uređaj za usisavanje. Pri radu s uređajem za usisavanje mora biti montiran pokrov.
Brusilicom smijete raditi samo kada je priključena na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

Moguća pogrešna uporaba

 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za rezanje grana i debala.
 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za obradu materijala opasnih po zdravlje.
 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za radove u vlažnom okruženju.

Puhalo za uklanjanje strugotina

Ubodna pila s orbitalnim hodom je opremljena puhalom za uklanjanje strugotina.
Puhalo dovodi mlaz zraka na list pile zbog uklanjanja strugotina s rezne linije.

Broj hodova

Broj hodova možete namjestiti na kotačiću za namještanje. Pritom odgovara položaj 1 (mali) do položaja 6 (veliki).
Upute o pravilnom namještanju možete razabrati iz informacija priloženih uz list pile.

Orbitalno kretanje u 4 položaja

Orbitalnim kretanjem u četiri položaja predmetu obrade može se prilagoditi dubina rezanja i konačan izgled reza. Polugom za namještanje orbitalnog hoda možete prebacivati između 4 položaja.
Trebate odabrati to manji orbitalni položaj što je veća potreba za finoćom i čistoćom reza. Optimalno namještanje utvrđuje se pokusnim rezanjem.
Stanje
Značenje
Položaj 0
Nema orbitalnog kretanja
Položaj 1
Malo orbitalno kretanje
Položaj 2
Srednje orbitalno kretanje
Položaj 3
Veliko orbitalno kretanje

Zaštita od kidanja materijala

Proizvod može biti opremljen zaštitom od kidanja materijala.
Zaštitom od kidanja materijala sprječava se kidanje površine pri rezanju drvenih materijala.

Usisavanje prašine s uređajem za usisavanje

Uređaj za usisavanje prašine smanjuje opterećenost prašinom, povećava radnu sigurnost boljom vidljivošću reza i sprječava veća onečišćenja radnog mjesta prašinom i strugotinom.
Ako dulje vrijeme obrađujete drvo ili materijale, čija je prašina štetna po zdravlje, priključite vanjski uređaj za usisavanje.
Pri radu s uređajem za usisavanje prašine valja uvijek montirati poklopac usisnika.

Sadržaj isporuke.

Ubodna pila s orbitalnim hodom, list pile, zaštita od kidanja materijala, usisni adapter, klizna papučica, imbus ključ, pokrov, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Ubodna pila s orbitalnim hodom

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Težina prema EPTA-postupku 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Radna temperatura
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Maksimalna dubina reza za građevinski čelik
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maksimalna dubina reza za drvo
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Razina zvučne snage (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Vrijednost emisije vibracije za rezanje drvenih ploča (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Vrijednost emisije vibracije za rezanje metalnih ploča (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Modul za prašinu


WSJ-DRS
Težina
0,25 kg

Uporaba produžnog kabela

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom serviseru.
 • Upotrebljavajte samo produžne kabele odgovarajućeg presjeka koji su dozvoljeni za područje primjene. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage uređaja i pregrijavanja kabela.
 • Redovito provjeravajte ima li na produžnom kabelu oštećenja.
 • Zamijenite oštećene produžne kabele.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kabele.
Preporučene minimalne promjere i maksimalne dužine kabela naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje lista pile

Image alternative
 1. Pritisnite polugu za deblokadu lista pile i držite ju pritisnutom.
 2. Pritišćite list pile (zupci u smjeru rezanja) u steznu glavu sve dok se ne uglavi.
 3. Držite list pile prema otporu i pustite da poluga za deblokadu lista pile klizne natrag.
 4. Povlačenjem lista pile provjerite je li sigurno blokiran.

Montaža usisnog adaptera

Image alternative
 1. Utaknite usisni adapter u otvor na proizvodu.
 2. Pritisnite usisni adapter s donje strane o proizvod da se uglavi.
 3. Priključite crijevo usisavača na usisni adapter.

Stavljanje pokrova

Image alternative
 • Pomičite pokrov sprijeda na proizvod sve dok se ne uglavi.

Namještanje orbitalnog kretanja

Orbitalnim kretanjem u četiri položaja predmetu obrade može se prilagoditi dubina rezanja i konačan izgled reza.
Polugom za namještanje orbitalnog hoda možete prebacivati između 4 položaja.
Uključeni stupanj vibracije mora biti to manji što je veća potreba za finoćom i čistoćom reza.
Optimalno namještanje utvrđuje se pokusnim rezanjem.
Upute o pravilnom namještanju možete razabrati iz informacija priloženih uz list pile.
Image alternative
Stanje
Značenje
Položaj 0
Nema orbitalnog kretanja
Položaj 1
Malo orbitalno kretanje
Položaj 2
Srednje orbitalno kretanje
Položaj 3
Veliko orbitalno kretanje

Namještanje broja hodova

Image alternative
 • Okretanjem kotačića za namještanje možete namjestiti broj hodova između 1 (nisko) i 6 (visoko).
  • Za ispravno namještanje pogledajte informacije priložene uz list pile.

Montaža zaštite od kidanja materijala

Funkcija se može upotrebljavati samo za to predviđene listove pile.
Image alternative
 • Pritisnite zaštitu od kidanja materijala odozdo u osnovnu ploču.

Namještanje kuta rezanja

Image alternative
 1. Uklonite priključak za crijevo usisivača.
 2. Odvrnite vijke.
 3. Postolje povucite lagano prema naprijed.
 4. Namjestite željeni kut pomoću skaliranja na proizvodu.
 5. Zategnite vijak.

Pomicanje osnovne ploče

Image alternative
 1. Odvrnite vijke.
 2. Postolje gurnite nazad do graničnika.
 3. Zategnite vijak.

Montaža klizne papučice za osnovnu ploču

Kliznu papučicu za postolje rabite pri obradi materijala neotpornih na ogrebotine.
 1. Kliznu papučicu zakvačite sprijeda na postolje.
 2. Gurajte ju po njemu prema natrag dok se ne zabravi.

Rad

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ako se pri radu ošteti mrežni ili produžni kabel, uređaj i kabel odmah odvojite s mreže. Ne dodirujte neispravno mjesto!
 • Redovito provjeravajte sve priključne vodove. Zamijenite neispravne produžne kabele. Odnesite oštećene mrežne vodove na zamjenu ovlaštenom serviseru.
Načelno se preporučuje uporaba zaštitne strujne sklopke (RCD) s maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Priključivanje uređaja za usisavanje prašine

Uređaj za usisavanje prašine smanjuje opterećenost prašinom, povećava radnu sigurnost boljom vidljivošću reza i sprječava veća onečišćenja radnog mjesta prašinom i strugotinom.
Image alternative
 1. Stavite pokrov.
 2. Priključite uređaj za usisavanje ako dulje vrijeme obrađujete drvo ili materijale budući da pritom može nastati veća koncentracija prašine.

Uključivanje

 1. Ako postoji sljedeća oprema, izvedite dodatno ovu radnju:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Zatim pritisnite gumb za blokadu.
   • Prekidač za uključivanje/isključivanje uglavit će se u položaju <uključeno>.
  • Za deblokiranje blokade ponovno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 2. Ako postoji sljedeća oprema, izvedite dodatno ovu radnju:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Proizvod uključite kliznim prekidačem.

Rezanje uranjanjem

Image alternative
 1. Polugu za namještanje orbitalnog hoda stavite u položaj 0.
 2. Proizvod s prednjim rubom osnovne ploče postavite na predmet obrade.
 3. Čvrsto držite proizvod i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 4. Proizvod čvrsto pritisnite na predmet obrade i spuštajte ga u podlogu smanjivanjem prilagodljivog kuta.
 5. Kada ste probili predmet obrade, stavite proizvod u normalan radni položaj.
  • Osnovna ploča naliježe cijelom površinom.
 6. Nastavite rezati duž rezne linije.

Demontaža

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Skidanje pokrova

Image alternative
 • Lagano nakrenite pokrov i povucite ga prema naprijed.

Vraćanje kuta rezanja

 1. Odvrnite vijke.
 2. Rezni kut namjestite na 0°.
 3. Utisnite postolje u početni položaj.
 4. Zategnite vijak.

Demontaža uređaja za usisavanje prašine

Image alternative
 1. Skinite crijevo usisavača s usisnog adaptera.
 2. Pritisnite usisni adapter prema dolje i povucite ga iz proizvoda.

Izbacivanje lista pile

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Nekontrolirano izbacivanje lista pile može dovesti do ozljeda.
 • Proizvod pri izbacivanju lista pile držite tako da se izbacivanjem lista pile ne mogu ozlijediti osobe ili životinje.
Image alternative
 • Pritisnite polugu za deblokadu lista pile do bočnog graničnika.
  • List pile se odvaja i izbacuje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Pražnjenje posude za prašinu

UPOZORENJE
Opasnost od prašine Istresanjem modula za usisavanje prašine oslobađa se prašina.
 • Nosite laganu zaštitnu masku za disanje.
 1. Istodobno pritisnite dvije tipke na lijevoj i desnoj strani spremnika za prašinu.
 2. Povucite spremnik za prašinu prema dolje.
 3. Istresite prašinu iz spremnika za prašinu ili ga očistite usisavačem.

Čišćenje usisnog adaptera

 1. Očistite usisni adapter.
 2. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i jesu li zaglavljeni te jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da narušavaju funkciju proizvoda.

Čišćenje listova pile

 1. Redovito skinite smolu s korištenih listova pile.
 2. Listove pile stavite u petrolej ili uobičajeno sredstvo za skidanje smole i ostavite 24 sata.

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Traženje kvara

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
List pile ispada.
List pile nije pravilno blokiran.
 • Ponovite postupak pritezanja, vodite računa da prihvat alata bude otvoren do kraja i da se list pile utiskuje prema otporu.
Sustav za zatezanje je zaprljan.
 • Očistite steznu glavu.
List pile se ne može uvesti.
Sustav za zatezanje je zaprljan.
 • Očistite steznu glavu.
Proizvod se ne može uključiti.
Mrežni utikač nije priključen.
 • Provjerite spoj.
Prekidač je neispravan ili zaprljan.
 • Očistite prekidač izvana krpom za čišćenje.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Prekidač se ne može blokirati.
Prekidač je neispravan ili zaprljan.
 • Očistite prekidač izvana krpom za čišćenje.
Orbitalni hod ne može se pomaknuti.
Utor je zaprljan.
 • Očistite utor poluge za namještanje orbitalnog hoda.
Orbitalni hod ne funkcionira.
Orbitalna vilica je zaprljana.
 • Provjerite nalazi li se u području orbitalnih vilica prljavština i uklonite je.
Poluga za namještanje orbitalnog hoda je u položaju "0".
 • Namjestite željenu vrijednost.
Broj okretaja ne može se namjestiti.
Kotačić za namještanje je neispravan ili zaprljan.
 • Očistite kotačić za namještanje izvana.
Broj okretaja je preveliki ili premali.
Namještena je nepravilna vrijednost.
 • Provjerite namještenu vrijednost (skala na kotačiću za namještanje) i promijenite postavku na odgovarajući način.
Ne funkcionira usisavanje s usisavačem ili WSJ-DRS.
Pokrov nije nataknut.
 • Uvjerite se da usisavač funkcionira te da su priključeni usisni adapter i pokrov.
Kanali na proizvodu i/ili usisnom adapteru su zaprljani.
 • Očistite spoj i provjerite prikladnost pribora.
Osnovna ploča ne može se zakrenuti.
Pričvrsni vijak nije otpušten.
 • Provjerite vijak i po potrebi ga otpustite.
Spoj s proizvodom je zaprljan.
 • Očistite područje između osnovne ploče i proizvoda.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Pribor se ne može montirati.
Spoj s osnovnom pločom je zaprljan.
 • Očistite spoj.
Krivi pribor.
 • Provjerite je li pribor prikladan.
Modul za usisavanje DRS ne radi.
Spoj s proizvodom nije ispravan.
 • Provjerite spoj s proizvodom.
Posuda za prašinu puna.
 • Ispraznite posudu za prašinu.
Filtar je zaprljan.
 • Očistite filtar ili zamijenite spremnik za prašinu.
Rez nije ravan.
Nepravilan izbor lista pile.
 • Rabite novi odgovarajući list pile.
List pile je tup ili oštećen.
 • Rabite novi list pile.
Predmet obrade je prevruć.
Prevelika snaga rezanja i preveliki broj okretaja.
 • Smanjite broj okretaja i pritisak.
Predmet obrade je prevruć (metal).
Nema podmazivanja kod rezanja metala.
 • Upotrijebite novi list pile i pobrinite se za dovoljno podmazivanje između lista pile i predmeta obrade.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Opasnost uslijed nestručnog zbrinjavanja.
 • Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi koji su opasni po zdravlje ljudi. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i druge osobe kao i zagaditi okoliš.
 • Odmah zbrinite neispravne akumulatorske baterije. Držite ih dalje od djece. Nemojte rastavljati i spaljivati akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima ili istrošene akumulatorske baterije vratite tvrtki Hilti .
Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni i elektronički uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne i elektroničke uređajte ne bacajte u kućni otpad!

Dodatne informacije

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Link za tablicu opasnih tvari naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda ili na: qr.hilti.com/r3076

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.