Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

SCW 22-A

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Okretaj u minuti
Image alternative Promjer
Image alternative List pile
Image alternative Bežični prijenos podataka
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Kružna pila
  SCW 22‑A
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za sve pile

Postupak piljenja
 • Image alternative OPASNOST: Svojim rukama se ne približavajte području pile i listu pile. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Kada pilu držite s obje ruke, onda ih list pile ne može ozlijediti.
 • Ne sežite pod predmet obrade. Štitnik vas pod predmetom obrade ne može zaštititi od lista pile.
 • Dubinu rezanja prilagodite debljini predmeta obrade. Trebao bi biti vidljiv za manje od pune visine zupca pod predmetom obrade.
 • Predmet obrade za rezanje nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Važno je predmet obrade dobro učvrstiti kako biste smanjili opasnost od doticaja s tijelom, zaglavljivanja lista pile ili gubitka kontrole.
 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom stavlja i metalne dijelove električnog alata pod napon te dovodi do električnog udara.
 • Kod uzdužnog rezanja uvijek upotrebljavajte graničnik ili ravnu rubnu vodilicu. To poboljšava točnost rezanja i smanjuje mogućnost zaglavljivanja lista pile.
 • Uvijek upotrebljavajte listove pile pravilne veličine i odgovarajućeg steznog otvora (npr. zvjezdastog ili okruglog). Listovi pile, koji ne odgovaraju montažnim dijelovima pile, ne okreću se kružno i dovode do gubitka kontrole.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene ili krive podloške ili vijke za list pile. Podloške i vijci za list pile su specijalno konstruirani za vašu pilu, za optimalnu snagu i sigurnost pri radu.
Povratni udarac - uzroci i odgovarajuće sigurnosne napomene
 • Povratni udarac je neočekivana reakcija zbog zaglavljenog ili nepravilno poravnanog lista pile koja dovodi do nekontroliranog podizanja pile i kretanja iz predmeta obrade prema operateru;
 • ako se list pile zakvači ili zaglavi u razdvajaču koji se zatvara, zablokira se i snaga motora odbacuje pilu u smjeru operatera;
 • ako je list pile u rezu uvinut ili nepravilno poravnan, zupci stražnjeg ruba lista pile mogu se zakvačiti u površini predmeta obrade zbog čega se list pile izbacuje iz razdvajača i pila odskače u smjeru operatera.
Povratni udarac je posljedica neispravne ili nepravilne uporabe pile. Može se spriječiti odgovarajućim mjerama opreza kako je opisano u nastavku.
 • Čvrsto držite pilu s obje ruke i stavite svoje ruke u položaj u kojem možete prihvatiti sile povratnog udarca. Uvijek stojte uz bok lista pile, list pile nikada ne postavljajte u liniju s Vašim tijelom. Kod povratnog udarca kružna pila može odskočiti unatrag, operater može odgovarajućim mjerama opreza svladati sile povratnog udarca.
 • Ako se list pile zaglavi ili prekinete radove, pilu isključite i držite je mirno u materijalu sve dok se list pile na zaustavi. Nikada ne pokušavajte pilu vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unatrag dok se list pile pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca. Utvrdite i uklonite uzrok zaglavljenja lista pile.
 • Ako pilu, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovno pokrenuti, centrirajte list pile u razdvajaču i provjerite nisu li se zupci pile zaglavili u predmetu obrade. Ako je list pile zaglavljen, može se pomaknuti iz predmeta obrade ili prouzročiti povratni udarac pri ponovnom pokretanju pile.
 • Velike ploče poduprite kako biste izbjegli opasnost od povratnog udarca zbog zaglavljenog lista pile. Velike ploče se mogu savinuti pod vlastitom težinom. Ploče treba poduprijeti s obje strane, u blizini razdvajača kao i na rubu.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove pile. Listovi pile s tupim ili nepravilno usmjerenim zupcima zbog uskog razdvajača uzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje lista pile i povratni udarac.
 • Prije rezanja pritegnite podešivače za dubinu rezanja i kut rezanja. Ako se za vrijeme rezanja podešivači pomjere, list pile se može zaglaviti te može doći do povratnog udarca.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Potopni list pile se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i uzrokovati povratni udarac.
Funkcija donjeg štitnika
 • Prije svake uporabe provjerite zatvara li se donji štitnik besprijekorno. Pilu ne upotrebljavajte ako donji štitnik nije pokretljiv i ako se odmah ne zatvori. Donji štitnik ne stežite niti ga ne privezujte u otvorenom položaju. Ako pila nehotice padne na pod, donji štitnik se može saviti. Otvorite štitnik polugom za povlačenje unatrag i sa sigurnošću utvrdite da se može slobodno pomicati i da kod svih kutova rezanja ili dubina rezanja ne dodiruje niti list pile niti druge dijelove.
 • Provjerite funkciju opruge za donji štitnik. Pilu servisirajte prije uporabe ako donji štitnik i opruga besprijekorno ne rade. Oštećeni dijelovi, ljepljivi talozi ili nakupine strugotine uzrokuju usporeni rad donjeg štitnika.
 • Donji štitnik otvarajte rukom samo kod posebnih rezova kao što su "potopni i kutni rezovi". Otvorite donji štitnik polugom za povlačenje unatrag i pustite je čim list pile prodre u predmet obrade. Kod svih drugih radova piljenja donji štitnik mora raditi automatski.
 • Pilu ne odlažite na radnu klupu ili pod, a da donji štitnik pritom ne prekriva list pile. Nezaštićeni list pile, koji se još okreće, pokreće pilu suprotno od smjera rezanja i reže sve što mu je na putu. Stoga imajte na umu vrijeme dodatnog okretanja pile.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Nosite zaštitne slušalice. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Ako s uređajem radite bez usisavača, morate tijekom radova, kod kojih se stvara prašina, nositi laganu zaštitnu masku za disanje.
 • S uređajem rukujte samo s pripadajućim zaštitnim uređajima.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Uređaj nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke.
 • Uređaj držite podalje od male djece.
 • Proizvod uključite tek na radnom mjestu.
 • Akumulatorsku bateriju izvadite prilikom skladištenja i transporta uređaja.
 • Proizvodom ne radite iznad glave.
 • Proizvod ne kočite bočnim pritiskanjem o list pile.
 • Na reznoj traci ne smije biti prepreka. Ne zarezujte vijke, čavle itd.
 • Kod uključenog uređaja ne dodirujte steznu prirubnicu i stezni vijak.
 • Gumb za blokadu vretena nikada ne pritišćite dok se list pile vrti.
 • Uređaj ne usmjeravajte prema osobama.
 • Prilagodite potisak listu pile i obradivom materijalu tako da se list pile ne zablokira i eventualno uzrokuje povratni udarac.
 • Spriječite pregrijavanje vrhova zubaca pile.
 • Kod piljenja plastike valja paziti da se plastika ne otopi.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal,koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Za postizanje visokog stupnja usisavanja prašine koristite prikladni mobilni usisavač. Po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi alata mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija
 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati. U suprotnom postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Ne smiju se puniti niti upotrebljavati oštećene akumulatorske baterije (primjerice akumulatorske baterije s napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Akumulatorske baterije ne upotrebljavajte kao izvor energije za druga nespecificirana trošila.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem možete promatrati akumulatorsku bateriju i ostaviti ga da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis nakon što se akumulatorska baterija ohladi.

Dodatne sigurnosne napomene za kružne pile

 • Vodite ručnu kružnu pilu samo u uključenom stanju prema predmetu obrade.
 • Na reznoj traci ne smije biti prepreka s gornje i donje strane. Ne zarezujte vijke, čavle ili sl.
 • Kružnom pilom nikada ne radite iznad glave.
 • List pile ne kočite bočnim pritiskanjem.
 • Spriječite pregrijavanje vrhova zubaca pile.
 • Koristite samo onu vrstu lista pile koja odgovara podlozi za rezanje.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Dodatni rukohvat
 2. Blokada uklapanja
 3. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 4. Rukohvat
 5. Zaštitni bočni poklopac
 6. Tipke za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti
 7. Priključak (kanal za strugotinu)
 8. Upravljačka poluga za klatni štitnik
 9. Pogonsko vreteno
 10. Osnovna ploča
 11. Klatni štitnik
 12. Paralelni graničnik
 13. Strelica za smjer vrtnje
 14. Stezna poluga za podešavanje reznog kuta
 15. Skala za rezni kut
 16. Indikator stanja napunjenosti i pogreške
 17. Akumulatorska baterija
 18. Stezna poluga za podešavanje dubine reza
 19. Imbus ključ
 20. Skala dubine reza
 21. Gumb za blokadu vretena
 22. Stezni vijak za paralelni graničnik
 23. Rezna oznaka 45°
 24. Rezna oznaka 0°
 25. Prihvatna prirubnica
 26. Stezna prirubnica
 27. Stezni vijak

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je kružna pila na akumulatorski pogon. Namijenjena je za piljenje u drvu ili drvu sličnim materijalima, plastici, gips-kartonskim pločama, gips-vlaknastim pločama i kompozitnim materijalima.

Ručna kružna pila je opremljena priključkom, koji se može skidati, za opcionalni usisavač/uređaj za uklanjanje prašine i koji je konstruiran za postojeća usisna crijeva. Za spajanje crijeva usisivača s pilom, može biti potreban odgovarajući adapter.
 • Ne smiju se upotrebljavati listovi pile koji ne odgovaraju navedenim karakteristikama (npr. promjer, broj okretaja, debljina), rezne i brusne ploče te listovi pile od visoko legiranog brzoreznog čelika (HSS-čelik). Ne smiju se rezati metali.
 • Proizvod ne upotrebljavajte za rezanje grana i debala.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi, uređaj je spreman za rad.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana ili potpuno ispražnjena.
4 LED diode trepere, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Paralelni graničnik

Pomoću paralelnog graničnika s jednim krakom omogućuje se izvođenje točnih rezova uz rub predmeta obrade odn. rezanje po mjeri jednakih letvica.
Paralelni graničnik se može montirati na obje strane osnovne ploče.

Sadržaj isporuke

Kružna pila, list pile, imbus ključ, paralelni graničnik, priključak za usisavač, upute za uporabu.
Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Pribor

Stezna prirubnica, prihvatna prirubnica, stezni vijak.

Tehnički podaci

Kružna pila


SCW 22-A
Dimenzionirani napon
21,6 V
Težina prema EPTA-postupku 01
4,1 kg
Propisani promjer lista pile
160 mm … 165 mm
Debljina osnovnog lista
0,5 mm … 1,5 mm
Širina reza
1,5 mm … 2 mm
Provrt za prihvat lista pile
20 mm
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
4.000 o/min
Maksimalna dubina reza
57 mm
Kut kosog rezanja
0° … 50°
Radna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladištenja (bez akumulatorske baterije)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o buci i vibracijama utvrđene u skladu s normom EN 62841

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracija, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s alatima za primjenu koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke izmjerene sukladno EN 62841

SCW 22-A
Razina zvučne snage (LWA)
103 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
92 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj tri pravca), utvrđeno sukladno normi EN 62841

SCW 22-A
Vrijednost emisije vibracije kod rezanja u drvo (Ah, W)
0,76 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema rada

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Demontaža lista pile

UPOZORENJE
Opasnost od opeklina Opasnost od vrućeg alata, stezne prirubnice ili steznog vijka i oštrih rubova lista pile.
 • Za zamjenu alata nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz proizvoda.
 2. Postavite imbus ključ na stezni vijak za list pile.
 3. Pritisnite gumb za blokadu vretena i držite ga pritisnutog.
 4. Imbus ključem okrećite stezni vijak za list pile sve dok gumb za blokadu vretena u potpunosti ne uskoči u ležište.
 5. Otpustite stezni vijak imbus ključem okretanjem u smjeru okretanja strelice.
 6. Skinite stezni vijak i vanjsku steznu prirubnicu.
 7. Otvorite klatni štitnik zakretanjem na stranu i uklonite list pile.
  Po potrebi za čišćenje možete skinuti prihvatnu prirubnicu.

Montaža lista pile

OPREZ
Opasnost od oštećenja! Neprikladni ili krivo umetnuti listovi pile mogu oštetiti pilu.
 • Koristite samo one listove pile, koji su primjereni za ovu pilu. Vodite računa o strelici za smjer vrtnje na listu pile.
 • Koristite samo listove pile čiji je dopušteni broj okretaja barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na proizvodu.
Sa sigurnošću utvrdite da list pile, kojeg treba stegnuti, odgovara tehničkim zahtjevima i da je dobro naoštren. Oštar list pile je preduvjet za besprijekoran rez.
Image alternative
 1. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz proizvoda.
 2. Očistite prihvatnu i steznu prirubnicu.
 3. Nataknite prihvatnu prirubnicu u ispravnom smjeru na pogonsko vreteno.
 4. Otvorite klatni štitnik.
 5. Umetnite novi list pile.
 6. Nataknite vanjsku steznu prirubnicu u ispravnom smjeru.
 7. Postavite imbus ključ na stezni vijak za list pile.
 8. Pritisnite gumb za blokadu vretena.
 9. Pričvrstite steznu prirubnicu steznim vijkom okretanjem imbus ključa u smjeru suprotnom od smjera okretanja strelice.
  • Gumb za deblokadu vretena će uskočiti u ležište.
 10. Prije stavljanja u pogon provjerite dosjeda li list pile čvrsto i pravilno.

Podešavanje dubine reza

Image alternative
 1. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz proizvoda.
 2. Otpustite steznu polugu za podešavanje dubine reza.
 3. Nadignite proizvod škarastim pokretom i dubinu reza podesite zatezanjem stezne poluge.
  Odabrana podešena dubina reza bi uvijek trebala biti oko 5 do 10 mm veća od debljine materijala za rezanje.

Podešavanje kuta reza

Image alternative
 1. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz proizvoda.
 2. Odvrnite steznu polugu za podešavanje reznog kuta.
 3. Zakrenite proizvod u željeni položaj.
 4. Zategnite steznu polugu za podešavanje reznog kuta.

Rezanje prema predlošku

Osigurajte predmet obrade od pomicanja.
Predmet obrade postavite tako da se list pile ispod njega slobodno okreće.
Uvjerite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje na proizvodu isključen.
Postavite proizvod s osnovnom pločom na predmet obrade tako da list pile s njime još nije u kontaktu.
Image alternative
 1. Utaknite akumulatorsku bateriju u proizvod.
 2. Proizvod uključite s pritisnutom blokadom uklapanja pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje.
 3. Vodite proizvod odgovarajućim radnim tempom uz predložak preko predmeta obrade.

Montaža/podešavanje paralelnog graničnika

Image alternative
 1. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz proizvoda.
 2. Stezni vijak okrećite u osnovnu ploču toliko da ostane još dovoljno mjesta za proguravanje paralelnog graničnika.
 3. Potisnite vodilicu paralelnog graničnika ispod steznog vijka.
 4. Podesite željenu širinu reza.
 5. Zategnite stezni vijak.

Montaža adaptera za vodilicu

Pila se može opremiti adapterom za vodilicu koji je raspoloživ kao dodatni pribor.
Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Izvadite eventualno montirani paralelni graničnik.
 3. Uvedite osnovnu ploču u bočni pridržni mostić adaptera za vodilicu.
 4. Osnovnu ploču u cijelosti umetnite u adapter za vodilicu.
 5. Blokirajte adapter za vodilicu tako da oba klizača utisnete do graničnika.

Rad

Uključivanje

 • Proizvod uključite s pritisnutom blokadom uklapanja pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje.

Isključivanje

 • Zaustavite stroj otpuštanjem prekidača za uključivanje/isključivanje.

Uzdužni rezovi kod 0°

 1. Postavite pilu s utorom adaptera za vodilicu na mostić vodilice.
 2. Uključite proizvod.
 3. Vodite proizvod odgovarajućim radnim tempom uz vodilicu preko predmeta obrade.

Uzdužni rezovi kod kutova do 50°

 1. Namjestite kut.
 2. Uključite proizvod.
 3. Vodite pilu s vanjskim rubom adaptera za vodilicu uz mostić vodilice. U suprotnom može doći do sudaranja lista pile s vodilicom.

Postavljanje ravnih kutnih rezova

 1. Postavite vodilicu s nultom točkom na rub predmeta obrade i okrećite vodilicu toliko dok željeni kut na kutnoj skali ne bude ležao nasuprot nultoj točki. Prikazani kut rezanja naznačuje kut kod kojeg rez odstupa od ravnog pravokutnog reza.
 2. Fiksirajte vodilicu s dvije stege.
 3. Uključite proizvod.
 4. Vodite proizvod odgovarajućim radnim tempom uz vodilicu preko predmeta obrade.

Rezanje bez usisavanja strugotina

 1. Pazite da se strugotine nesmetano izbacuju.
 2. Po potrebi se nastavak nakon otvaranja imbus vijka s imbus ključem, koji se nalazi na proizvodu, može skinuti sa zaštitnog bočnog poklopca.

Radni koraci u slučaju začepljenog kanala za strugotine

 1. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz proizvoda.
 2. Očistite kanal za strugotine.
  Po potrebi treba demontirati list pile.
 3. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi uređaja besprijekorno i jesu li zaglavljeni te jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da narušavaju funkciju proizvoda.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Čišćenje zaštitnog uređaja

 1. Za čišćenje zaštitnog uređaja skinite list pile.
 2. Zaštitne uređaje oprezno očistite suhom četkom.
 3. Izvadite nakupine i strugotine u unutrašnjosti zaštitnih uređaja s primjerenim alatom.
 4. Montirajte list pile.

Kontrola nakon čišćenja i održavanja

Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite jesu li postavljeni svi zaštitni uređaji i funkcioniraju li ispravno.
 • Za provjeru klatnog štitnika otvorite ga u potpunosti pritiskom na upravljačku ručicu.
  • Nakon otpuštanja upravljačke ručice valja klatni štitnik brzo i do kraja zatvoriti.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

 • U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Kružna pila nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
LED diode ništa ne pokazuju.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na točnu okolnu temperaturu.
1 LED dioda treperi.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na točnu okolnu temperaturu.
4 LED diode trepere.
Kružna pila je kratko preopterećena.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je aktivirajte.
Zaštita od pregrijavanja.
 • Ostavite kružnu pilu da se ohladi i očistite proreze za prozračivanje.

Kružna pila je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Prekidač za uključivanje/isključivanje ne može se pritisnuti tj. zaglavljen je.
Nema pogreške (sigurnosna funkcija).
 • Pritisnite blokadu uklapanja.
Broj okretaja se iznenada smanjuje.
Ispraznite akumulatorsku bateriju.
Potisak je previsok.
 • Smanjite potisak i ponovno uključite proizvod.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Stanje akumulatorske baterije nije optimalno.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Proizvod se nakon blokiranja lista pile samostalno ne pokreće.
Zaštita od preopterećenja se odaziva.
 • Ponovno pritisnite blokadu uklapanja i prekidač za uključivanje/isključivanje.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s "dvostrukim klikom".
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Snažan razvoj topline u kružnoj pili ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite kružnu pilu. Izvadite akumulatorsku bateriju i promotrite je. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis.
Proizvod je preopterećen (granica primjene prekoračena).
 • Izaberite uređaj primjeren za dotičnu svrhu.
Nema usisne snage ili je smanjena
Kanal za strugotine je začepljen.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r4824.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative