Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [3 MB]

DD 150-U

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli na proizvodu

Znakovi obveze

Koriste se sljedeći znakovi obveze na proizvodu:
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite zaštitne cipele
Image alternative Nosite laganu zaštitnu masku za disanje
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu

Statusni prikaz

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Indikator zaštite od krađe
Image alternative Indikator snage bušenja
Image alternative Servisni indikator

Simboli ovisno o proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Zabranjen transport kranom
Image alternative Uputa o zaštiti od krađe
Image alternative Amper
Image alternative Volt
Image alternative Izmjenična struja
Image alternative Vat
Image alternative Herc
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Promjer
Image alternative Milimetar
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Bežični prijenos podataka

Znakovi obavijesti

Na stalku stroja, osnovnoj ploči i bušilici s dijamantnom jezgrom
Image alternative Na stalku bušilice i na osnovnoj vakuumskoj ploči
Gore : Za horizontalna bušenja s vakuumskim pričvršćenjem stroja, stalak stroja se ne smije rabiti bez dodatnog osiguranja.
Dolje : Bušenje iznad glave sa stalkom stroja ne smije se izvoditi uz vakuumsko pričvršćenje.
Image alternative Na bušilici s dijamantnom jezgrom
Za radove prema gore se kod mokrih bušenja nužno propisuje sustav za sakupljanje vode zajedno s korištenjem usisavača za mokro usisavanje.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Bušilica s dijamantnom jezgrom
  DD 150-U
  Generacija:
  02
  Serijski br.:

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za dijamantne bušilice

 • Prilikom izvođenja radova bušenja, kod kojih je potrebno koristiti vodu, osigurajte odvod vode iz područja rada ili upotrebljavajte uređaj za sakupljanje tekućine. Takvim mjerama opreza područje rada ostaje suho i smanjuje se opasnost od električnog udara.
 • Električni alat pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih rezni alat može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti priključni vod. Kontakt reznog alata s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove električnog alata pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Prilikom dijamantnog bušenja nosite zaštitne slušalice. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Ako je nastavak blokiran, više ne vršite pomak i isključite alat. Provjerite zašto se zaglavio i uklonite uzrok zaglavljenog nastavka.
 • Ako dijamantnu bušilicu, koja je utaknuta u predmet obrade, ponovno želite pokrenuti, prije uključivanja provjerite vrti li se nastavak slobodno. Ako se nastavak zaglavi, možda se ne okreće i to može dovesti do preopterećenja alata ili do toga da se dijamantna bušilica odvoji od predmeta obrade.
 • Prilikom pričvršćivanja stalka stroja na predmet obrade pomoću sidra i vijaka provjerite da korišteno usidrenje može sigurno držati stroj za vrijeme uporabe. Ako predmet obrade nije otporan ili je porozan, onda je moguće izvući sidro čime će se stalak stroja odvojiti od predmeta obrade.
 • Prilikom bušenja zidova ili stropova pobrinite se da su osobe i područje rada zaštićeni na suprotnoj strani. Kruna za bušenje može prijeći iznad rupe za bušenje, a izvlakač jezgre može ispasti na suprotnoj strani.
 • Ovaj alat ne upotrebljavajte za radove iznad glave s dovodom vode. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili preinake na stroju nisu dozvoljene.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate.
 • Prije montaže električnog alata pravilno sastavite napravu za pričvršćivanje. Pravilno sastavljanje je važno kako biste izbjegli opasnost od urušavanja.
 • Prije korištenja električni alat sigurno pričvrstite na napravu za pričvršćivanje. Pomicanje električnog alata na napravi za pričvršćivanje može dovesti do gubitka kontrole.
 • Napravu za pričvršćivanje postavite na čvrstu, ravnu i vodoravnu površinu. Ako bi se naprava za pričvršćivanje mogla pomaknuti ili klimati, električni alat ne može biti ravnomjerno i sigurno vođen.
 • Provjerite svojstva površine. Hrapave površine mogu smanjiti snagu pričvršćivanja. Premazi ili vezni materijali se tijekom rada mogu otpustiti.
 • Ne preopterećujte napravu za pričvršćivanje te je ne koristite kao ljestve ili skelu. Preopterećenje ili stajanje na napravi za pričvršćivanje može dovesti do toga da se težište naprave za pričvršćivanje pomakne prema gore te da se prevrne.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Alat nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke. Alat držite dalje od male djece.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima. Stroj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih dijelova, posebice rotirajućih alata, može dovesti do ozljeda.
 • Mrežni kabel, produžni kabel, crijevo usisavača i crijevo za vodu prilikom rada uvijek provedite iza stroja. Time ćete spriječiti opasnost od spoticanja preko kabela ili crijeva tijekom rada.
 • Izbjegavajte dodir isplake s kožom.
 • Prašine materijala, kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina, kao što su hrastova ili bukova prašina, mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Koristite primjereni mobilni uređaj za usisavanje prašine za drvo i/ili mineralnu prašinu koji je preporučio Hilti i koji je usklađena za ovaj električni alat. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Preporuča se nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćivanje predmeta obrade upotrijebite stege ili škripac. To je sigurnije od pridržavanja rukom; osim toga moći ćete uređajem raditi s obje ruke.
 • Provjerite imaju li alati sustav prihvata, koji odgovara stroju, te jesu li pravilno blokirani u prihvatu.
 • Kod prekida struje isključite uređaj i mrežni utikač izvucite iz utičnice. Time se sprječava nehotično pokretanje uređaja prilikom povratka struje.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi stroja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
 • Nikada ne pokrećite stroj bez isporučenog PRCD (za strojeve bez PRCD nikada bez rastavnog transformatora). Prije svake uporabe provjerite PRCD.
 • Redovito provjeravajte priključni vod stroja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom serviseru. Ukoliko je priključni vod električnog alata oštećen, mora se zamijeniti specijalno pripremljenim priključnim vodom, koji se može nabaviti u servisu za usluge kupcima. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni. Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
Radno mjesto
 • Prilikom bušenja i probijanja kroz zidove osigurajte i područje s druge strane zida jer može pasti materijal ili jezgra bušenja na drugu stranu. Prilikom bušenja i probijanja stropova osigurajte područje s donje strane jer može pasti materijal ili jezgra bušenja prema dolje.
 • Za radove prema gore se kod mokrih bušenja nužno propisuje sustav za sakupljanje vode zajedno s korištenjem usisavača za mokro usisavanje.
 • Za radove prema gore je vakuumsko pričvršćenje strogo zabranjeno.
 • Za horizontalna bušenja s vakuumskim pričvršćenjem stroja (pribor), stalak stroja se ne smije rabiti bez dodatnog osiguranja.
 • Za namještanje na osnovnoj ploči ne koristite udarne alate (čekić).
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu izazvati zdravstvene tegobe zbog opterećenja prašinom.
 • Za radove bušenja zatražite odobrenje od voditelja gradilišta. Radovi bušenja u zgradama i drugim strukturama mogu utjecati na statiku, posebice kod rezanja armiranog željeza ili nosivih elemenata.
 • Kod radova na otvorenom preporuča se nošenje gumenih rukavica i protuklizne obuće.
Osobna sigurnost
 • Bušilica s dijamantnom jezgrom i dijamantna kruna za bušenje su teške. Postoji opasnost od prignječivanja dijelova tijela. Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe stroja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitne cipele i laganu zaštitu organa za disanje.

Opis

Sastavni dijelovi uređaja i upravljački elementi

Image alternative
 1. Glava za ispiranje/usisivanje
 2. Indikator protoka vode
 3. Bočni rukohvat
 4. Regulacija vode
 5. Priključak za vodu
 6. Sklopka prijenosnika
 7. Prijenosnik
 8. Motor
 9. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 10. Rukohvat
 11. Indikator zaštite od krađe (dodatna oprema)
 12. Servisni indikator
 13. Indikator snage bušenja
 14. Pokrov ugljenih četkica
 15. Mrežni kabel uklj. PRCD
 16. Označna pločica
 17. Ploča sučelja
 18. Zaporni vijci (glava za ispiranje/usisivanje)
 19. Pokrov (glava za ispiranje/usisivanje)
 20. Usisni priključak
 21. Prihvat

Stalak za bušenje

Image alternative
 1. Rukohvat
 2. Stup
 3. Klizač
 4. Blokada klizača
 5. Označna pločica
 6. Ventil za ispuštanje vakuuma
 7. Vakuumski priključak
 8. Vakuumska brtva
 9. Osnovna ploča
 10. Manometar
 11. Prikaz niveliranja
 12. Poluga za podešavanje
 13. Vijci za niveliranje
 14. Indikator sredine rupe
 15. Graničnik dubine
 16. Svornjak za blokiranje
 17. Vijak za podešavanje zazora klizača
 18. Granični vijak
 19. Držač kabela

Pribor

Image alternative
 1. Križna ručka
 2. Poluga
 3. Ekscentar
 4. Stezni vijak
 5. Graničnik dubine
 6. Posuda za sakupljanje vode
 7. Čahura za vođenje pri bušenju
 8. Adapter za čahuru za vođenje pri bušenju
 9. Brtva
 10. Spajanje stroja
 11. Držač
 12. Posuda za sakupljanje vode
 13. Brtva
 14. Jack Screw
 15. Transportni mehanizam

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je električna bušilica s dijamantnom jezgrom. Namijenjen je za ručno vođeno mokro i suho probojno bušenje i bušenje slijepih rupa te za mokro probojno bušenje i bušenje slijepih rupa sa stalkom u (armirane) mineralne podloge.

Opisani proizvod je namijenjen profesionalnom korisniku i smije ga posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Opisani proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Bušilicom smijete raditi samo kad je priključena na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.
 • Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, koristite samo originalni pribor i alate Hilti .

Indikator snage bušenja

Bušilica s dijamantnom jezgrom je opremljena indikatorom snage bušenja s lampicom.
Simbol
Stanje
Značenje
Image alternative svijetli narančasto
Premali potisak
svijetli zeleno
Optimalan potisak
svijetli crveno
Preveliki potisak

Servisni indikator

Bušilica s dijamantnom jezgrom je opremljena indikatorom servisa s lampicom.
Simbol
Stanje
Značenje
Image alternative svijetli crveno
Proizvod radi
Ugljene četkice su jako istrošene.
Dostignuto je vrijeme za servis. Nakon što se upali lampica, sa strojem se može raditi još nekoliko sati dok ne dođe do automatskog isključivanja.
Na vrijeme odnesite proizvod u Hilti servis.
svijetli crveno
Proizvod ne radi
Ugljene četkice se moraju zamijeniti.
treperi u crvenoj boji
Pregrijavanje ili kvar na bušilici s dijamantnom jezgrom.
Vidi Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Bušilica s dijamantnom jezgrom, upute za uporabu.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com

Tehnički podaci

Značajke proizvoda

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

DD 150-U
Dimenzionirana struja
230 V
10,3 A
Dimenzionirana potrošnja
2.200 W
Težina bušilice s dijamantnom jezgrom
8,2 kg
Težina stalka stroja s kombiniranom osnovnom pločom i klizačem
13,3 kg
Dimenzije bušilice s dijamantnom jezgrom (D׊×V)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Dimenzija stalka stroja (D׊×V)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Dozvoljeni tlak vodovodnog voda
≤ 6 bar
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
1. brzina
840 o/min
2. brzina
1.640 o/min
3. brzina
3.070 o/min
Klasa zaštite
Klasa zaštite I (zaštitno uzemljen)

Idealan razmak oznake do središta rupe

Osnovna ploča sa sidrom
270 mm
Osnovna vakuumska ploča
290 mm
Kombinirana osnovna ploča
290 mm

Dimenzionirani napon

Proizvod se nudi s različitim dimenzioniranim naponima. Dimenzionirani napon i dimenzioniranu potrošnju napona svojeg proizvoda pogledajte na označnoj pločici.
Dimenzionirani napon
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Dimenzionirana struja
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Frekvencija mreže
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Uporaba produžnog kabela

Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su dozvoljeni za konkretnu namjenu i imaju odgovarajući promjer.
Preporučeni minimalni promjeri i maksimalne dužine kabela:
Presjek vodiča →
↓ Mrežni napon
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
ne preporučuje se
ne preporučuje se
25 m
ne preporučuje se
110 V
ne preporučuje se
15 m
ne preporučuje se
30 m
127 V
ne preporučuje se
20 m
ne preporučuje se
35 m
220 V
35 m
65 m
ne preporučuje se
105 m
230 V
40 m
70 m
ne preporučuje se
110 m
240 V
40 m
70 m
ne preporučuje se
110 m

Promjer kruna za bušenje

Za radove prema gore se kod mokrih bušenja nužno propisuje sustav za sakupljanje vode zajedno s korištenjem usisavača za mokro usisavanje.

1. stupanj
2. stupanj
3. stupanj
Ø kruna za bušenje (vođeno sa stalkom, mokro)
Sa sustavom za sakupljanje vode
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Bez sustava za sakupljanje vode
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø kruna za bušenje (ručno vođeno, mokro)
Bez sustava za sakupljanje vode
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø kruna za bušenje (ručno vođeno, suho, HDMU)
S usisivanjem prašine
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø kruna za bušenje (ručno vođeno, suho, PCM)
S usisivanjem prašine
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Primjena s različitim opremama

Ručno vođeno/
Vođeno sa stalkom
Dodatni sustavi
Promjer kruna za bušenje
Smjer bušenja
ručno vođeno/suho
s usisivanjem prašine
37 mm … 162 mm
Svi smjerovi
ručno vođeno/mokro
bez sustava za sakupljanje vode
8 mm … 132 mm
Ne prema gore
ručno vođeno/mokro
sa sustavom za sakupljanje vode
8 mm … 62 mm
Svi smjerovi
vođeno sa stalkom/mokro
bez sustava za sakupljanje vode
12 mm … 162 mm
Ne prema gore
vođeno sa stalkom/mokro
sa sustavom za sakupljanje vode
12 mm … 162 mm
Svi smjerovi

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

Ručno vođeno
Vođeno sa stalkom
Razina zvučne snage (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

Ručno vođeno
Vođeno sa stalkom
Bušenje u beton (mokro) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Bušenje u silikatnu opeku (suho) s HDM‑krunom za bušenje (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Nesigurnost (K)
6,5 m/s²
·/·
Bušenje u silikatnu opeku (suho) s PCM‑krunom za bušenje (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Nesigurnost (K)
4,5 m/s²
·/·

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Stalak za bušenje može se okrenuti ili prevrnuti ukoliko nije dovoljno pričvršćen.
 • Prije uporabe dijamantne bušilice pričvrstite stalak stroja pomoću sidara ili vakuumskom osnovnom pločom za podlogu koju obrađujete.
 • Koristite samo sidra prikladna za postojeću podlogu i pridržavajte se uputa za montažu proizvođača sidara.
 • Vakuumsku osnovnu ploču koristite samo ako je postojeća podloga prikladna za pričvršćivanje stalka stroja vakuumskom osnovnom pločom.

Pričvršćivanje stalka stroja sa sidrom

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog uporabe pogrešnih sidara! Stroj se može odvojiti i uzrokovati oštećenja.
 • Koristite sidro primjereno za postojeću podlogu te poštujte upute za montažu proizvođača sidra.
Hilti metalna razdvojna sidra M12 i M16 obično služe za pričvršćenja dijamantne opreme u napuknutom betonu. Ipak pod određenim uvjetima može biti potrebno alternativno pričvršćenje. Ukoliko imate pitanja vezano za sigurno pričvršćenje, molimo obratite se tehničkoj službi Hilti .
Image alternative
 1. Stavite primjereno sidro za odgovarajuću podlogu. Odaberite razmak prema korištenoj osnovnoj ploči.
  Tehnički podaci
  Osnovna ploča sa sidrom
  270 mm
  Kombinirana osnovna ploča
  290 mm
 2. Zategnite zatezač u sidro.
 3. Postavite osnovnu ploču bušilice s dijamantnom jezgrom preko vretena i izravnajte je.
 4. Zategnite steznu maticu na zatezač, a da je čvrsto ne stegnete.
 5. Osnovnu ploču nivelirajte pomoću vijaka za niveliranje. Uvjerite se da vijci za niveliranje čvrsto naliježu na podlogu.
 6. Pritegnite steznu maticu na zatezaču primjerenim viličastim ključem.
 7. Uvjerite se da je bušilica s dijamantnom jezgrom sigurno pričvršćena.

Pričvršćivanje stalka stroja vakuumom

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede u slučaju nedostatka kontrole tlaka !
 • Prije i tijekom bušenja morate utvrditi da je kazaljka na manometru u zelenom području.
Prilikom uporabe stalka stroja sa sidrenom osnovnom pločom napravite čvrst i ravan spoj između vakuumske osnovne ploče i sidrene osnovne ploče. Pričvrstite sidrenu osnovnu ploču na vakuumsku osnovnu ploču. Uvjerite se da odabrana kruna za bušenje ne oštećuje vakuumsku osnovnu ploču.
Bušilicu s dijamantnom jezgrom dodatno osigurajte pri horizontalnom bušenju (npr. lancem pričvršćenim sidrom).
Prije pozicioniranja stalka stroja pazite na to da ima dovoljno prostora za montažu i rukovanje.
Image alternative
 1. Odvrnite sve vijke za niveliranje tako da su istureni cca. 5 mm ispod okrugle osnovne ploče.
 2. Spojite vakuumski priključak na vakuumskoj osnovnoj ploči s vakuumskom pumpom.
 3. Utvrdite sredinu rupe za bušenje. Od sredine rupe za bušenje povucite crtu u smjeru stajanja stroja.
 4. Na crtu postavite oznaku udaljenu u navedenom razmaku od sredine rupe za bušenje.
  Tehnički podaci
  Kombinirana osnovna ploča
  290 mm
  Osnovna vakuumska ploča
  290 mm
 5. Uključite vakuumsku pumpu, pritisnite ventil za ispuštanje vakuuma i držite ga pritisnutog.
 6. Usmjerite oznaku osnovne ploče na liniju.
 7. Kada je bušilica s dijamantnom jezgrom ispravno postavljena, oslobodite ventil za ispuštanje zraka i pritisnite osnovnu ploču o podlogu.
 8. Osnovnu ploču nivelirajte pomoću vijaka za niveliranje.
 9. Uvjerite se da je bušilica s dijamantnom jezgrom sigurno pričvršćena.

Pričvršćivanje stalka stroja s vijčanim vretenom (Jack Screw)

 1. Pričvrstite vijčano vreteno na gornjem kraju vodilice.
 2. Pozicionirajte stalak stroja na podlozi.
 3. Nivelirajte pomoću 4 vijka za niveliranje vakuumsku osnovnu ploču.
 4. Zategnite stalak stroja s vijčanim vretenom (Jack Screw) i pritegnite ga protumaticom.
 5. Uvjerite se da je bušilica s dijamantnom jezgrom sigurno pričvršćena.

Montiranje poluge za pomicanje nosača stroja

Image alternative
Poluga za pomicanje nosača stroja može se postaviti na stalku stroja s obje strane.
 • Nataknite ručni kotačić na osovinu.
 • Fiksirajte ručni kotačić.

Montaža bočnog rukohvata

Image alternative
 1. Rukohvat se otpušta odnosno pričvršćuje okretanjem.
 2. Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen.

Postavljanje bočnog rukohvata

Image alternative
 1. Popustite bočni rukohvat na način da bočni rukohvat okrećete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 2. Pozicionirate bočni rukohvat.
 3. Fiksirajte bočni rukohvat na način da bočni rukohvat okrećete u smjeru kazaljke na satu.
 4. Uvjerite se da je bočni rukohvat čvrsto pričvršćen.

Podešavanje graničnika dubine (rad na stalku)

 1. Namjestite graničnik dubine.
 2. Graničnik dubine fiksirajte steznim vijkom.

Fiksiranje bušilice s dijamantnom jezgrom na stalku stroja

Image alternative
 1. Okrećite polugu za pomicanje nosača stroja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite svornjak za blokiranje.
 2. Objesite ploču sučelja u kuku na stalku stroja.
 3. Umetnite svornjak za blokiranje te ga čvrsto zategnite ručnim kotačićem (u smjeru kazaljke na satu).
 4. Umetnite blokadu sklopke u rukohvat.
  S blokadom sklopke može uključno/isključna sklopka ostati na neprekidnom radu.
 5. Zatvorite ventil za vodu na bočnom rukohvatu.
 6. Uspostavite spoj s dovodom vode.

Skidanje bušilice s dijamantnom jezgrom sa stalka stroja

 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizač na vodilici.
 2. Zatvorite ventil za vodu na bočnom rukohvatu.
 3. Odvojite spoj s dovodom vode.
 4. Iz rukohvata uklonite blokadu sklopke.
 5. Ručnim kotačićem otvorite svornjak za blokiranje (u suprotnom smjeru kazaljke na satu).
 6. Izvucite svornjak za blokiranje iz otvora.
 7. Okrenite stroj od stalka za bušenje.

Aktiviranje stroja sa zaštitom od krađe TPS

 1. Mrežni utikač bušilice s dijamantnom jezgrom utaknite u utičnicu.
 2. Pritisnite tipku "Reset" ili tipku "I" na zaštitnoj strujnoj sklopci PRCD.
  • Treperi žuta lampica zaštite od krađe.
 3. Ključ za aktiviranje držite direktno na simbolu lokota.
  • Žuta lampica zaštite od krađe se ugasi i stroj je aktiviran.
  Ako se prekine dovod struje, spremnost za rad stroja se održava cca. 20 minuta. Kod duljih prekida zaštita od krađe se mora ponovno aktivirati pomoću ključa za aktiviranje.

Podešavanje hoda između tračnice i klizača

 1. Čvrsto pritegnite vijke za podešavanje pomoću imbus ključa .
  Tehnički podaci
  Zatezni okretni moment
  5 Nm
 2. Ponovno otpustite vijke za podešavanja za 1/4 okreta.
 3. Klizač je pravilno podešen ako ostaje u svom položaju bez dijamantne krune za bušenje i pada s dijamantnom krunom za bušenje.

Podešavanje kuta bušenja na stalku stroja s kombiniranom osnovnom pločom

OPREZ
Opasnost od prignječivanja prstiju u području zgloba !
 • Nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Otpustite polugu za podešavanje dolje na stalku stroja dok žljebasti klizači ne iskoče.
 2. Dovedite stup u željeni položaj.
 3. Pritisnite polugu za podešavanje dok žljebasti klizači nisu u potpunosti umetnuti a stup ponovo fiksiran.

Priključivanje naprave za usisivanje prašine

Image alternative
 1. Privijte pokrov glave za ispiranje/usisivanje.
 2. Usisno crijevo umetnite u usisni priključak.
 3. Zatvorite ventil za vodu na bočnom rukohvatu.

Instaliranje priključka za vodu

POZOR
Opasnost u slučaju nestručne uporabe! Crijevo se može uništiti u slučaju nestručne uporabe.
 • Redovito provjeravajte da crijeva nemaju oštećenja i provjerite da nije prekoračen maksimalni dozvoljeni tlak vodovodnog voda od 6 bara.
 • Pazite da crijevo ne dođe u dodir s rotirajućim dijelovima.
 • Pazite da se crijevo prilikom pomaka klizača ne ošteti.
 • Maksimalna temperatura vode: 40°C.
 • Provjerite nepropusnost priključenog sustava za vodu.
Koristite svježu vodu ili vodu bez čestica prljavštine kako biste izbjegli oštećenje komponenti.
Image alternative
 1. Zatvorite pokrov glave za ispiranje/usisivanje.
 2. Zatvorite regulaciju vode na bušilici s dijamantnom jezgrom.
 3. Uspostavite vezu s dovodom vode (crijevna obujmica).

Montaža sustava za sakupljanje vode (pribor)

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! U slučaju neispravnog usisavača voda može teći preko motora i poklopca!
 • Odmah prekinite s radom ako usisavač više ne radi.
Bušilica s dijamantnom jezgrom mora stajati pod kutom od 90° sa stropom. Brtva sustava za sakupljanje vode mora biti prilagođena promjeru dijamantne krune za bušenje.
Uporabom sustava za sakupljanje vode možete vodu ciljano odvoditi i tako spriječiti jako onečišćenje okoliša. Zajedno s usisavačem za mokro usisavanje postiže se najbolji rezultat.
Image alternative
 1. Otpustite vijak na stalku stroja na prednjoj strani vodilice.
 2. Pogurnite držač sustava za sakupljanje vode na položaj.
 3. Postavite vijak i zategnite ga.
 4. Postavite posudu za sakupljanje vode između dvije pomične poluge držača.
 5. Zategnite posudu za sakupljanje vode s dva vijka na držač prema podlozi.
 6. Na sakupljač vode priključite usisavač za mokro usisavanje ili spojite crijevo preko kojeg voda može otjecati.

Rukovanje

Postavljanje dijamantne krune za bušenje s prihvatom BI+

OPREZ
Opasnost od ozljede prilikom zamjene alata! Alat postaje vruć tijekom uporabe. Može imati oštre rubove.
 • Prilikom zamjene alata uvijek nosite zaštitne rukavice.
Dijamantne krune za bušenje moraju se zamijeniti čim se znatno smanji učinak rezanja odn. napredak bušenja. Općenito je to slučaj kada su se dijamantni segmenti istrošili na određenoj visini.
Image alternative
 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizač na vodilici. Uvjerite se da je sigurno pričvršćen.
 2. Otvorite prihvat okretanjem u smjeru simbola "Otvorene stezaljke".
 3. Dijamantnu krunu za bušenje nataknite odozdo na ozubljenje prihvata na bušilici s dijamantnom jezgrom i okrećite je dok se ne uglavi.
 4. Zatvorite prihvat okretanjem u smjeru simbola "Zatvorene stezaljke".
 5. Provjerite čvrst dosjed dijamantne krune za bušenje u prihvatu.

Postavljanje dijamantne krune za bušenje s alternativnim prihvatom alata

 1. Blokirajte vratilo stroja odgovarajućim viličastim ključem.
 2. Zategnite krunu za bušenje odgovarajućim viličastim ključem.

Skidanje dijamantne krune za bušenje s prihvatom BI+

OPREZ
Opasnost od ozljede prilikom zamjene alata! Alat postaje vruć tijekom uporabe. Može imati oštre rubove.
 • Prilikom zamjene alata uvijek nosite zaštitne rukavice.
 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizač na vodilici. Uvjerite se da je sigurno pričvršćen.
 2. Otvorite prihvat okretanjem u smjeru simbola "Otvorene stezaljke".
 3. Povucite pokretačku čahuru na steznoj glavi u smjeru strelice prema stroju. Time se oslobađa kruna za bušenje.
 4. Skinite dijamantnu krunu za bušenje.

Skidanje dijamantne krune za bušenje s alternativnim prihvatom

OPREZ
Opasnost od ozljede prilikom zamjene alata! Alat postaje vruć tijekom uporabe. Može imati oštre rubove.
 • Prilikom zamjene alata uvijek nosite zaštitne rukavice.
 1. Blokirajte vratilo stroja odgovarajućim viličastim ključem.
 2. Izvadite krunu za bušenje odgovarajućim viličastim ključem.

Odabir broja okretaja

OPREZ
Opasnost od trošenja Opasnost od oštećenja prijenosnika
 • Ne uključujte za vrijeme rada. Pričekajte da se vretena zaustave.
Image alternative
 • Okrenite sklopku u preporučeni položaj tako da istovremeno okrećete rukom krunu za bušenje.

Zaštitna strujna sklopka PRCD

Za bušilice s dijamantnom jezgrom bez PRCD treba koristiti rastavni transformator.
 1. Mrežni utikač bušilice s dijamantnom jezgrom utaknite u utičnicu s uzemljenjem.
 2. Na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD pritisnite tipku "I" odn. "RESET".
  • Indikator će zasvijetliti.
 3. Na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD pritisnite tipku "0" odn. "TEST".
  • Indikator se gasi.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed električnog udara! Ako se indikator na zaštitnom strujnom vodiču pritiskom na tipku 0 odn. TEST ne ugasi, onda ne smijete dalje raditi s bušilicom s dijamantnom jezgrom!
 • Bušilicu s dijamantnom jezgrom odnesite na popravak u Hilti servis.
 1. Na zaštitnoj strujnoj sklopki PRCD pritisnite tipku "I" odn. "RESET".
  • Indikator će zasvijetliti.

Suho bušenje u ručnom načinu rada

Povećano nakupljanje prašine u kruni za bušenje može uzrokovati neravnotežu.
 • Izvadite prašinu iz krune za bušenje.

Suho bušenje s usisivanjem prašine

Povećano nakupljanje prašine u kruni za bušenje može uzrokovati neravnotežu.
 • Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisivanje prašine.

Korištenje dvodijelne pomoći za bušenje

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog pogrešne primjene! Dijelovi se mogu odvojiti od pomoći za bušenje ako se ne pritisne o podlogu.
 • Kod uporabe dvodijelne pomoći za bušenje bušilicom s dijamantnom jezgrom ne radite bez kontakta s podlogom u praznom hodu.
Za svaki promjer dijamantnih kruna za bušenje je potrebna druga pomoć za bušenje.
 1. Pomoć za bušenje umetnite od sprijeda u dijamantnu krunu za bušenje.
 2. Na početku bušenja samo lagano pritišćite sve dok se kruna za bušenje ne centrira. Zatim pojačajte pritisak. Napravite 3-5 mm duboki glavni rez.
 3. Zaustavite stroj otpuštanjem prekidača za uključivanje/isključivanje. Pričekajte da se kruna za bušenje u potpunosti zaustavi.
 4. Izvadite pomoć za bušenje iz krune za bušenje.
 5. Postavite krunu za bušenje na glavni rez, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje te nastavite s bušenjem.

Korištenje usisavača prašine s mrežnom utičnicom za električne alate

Koristite prorezane krune za bušenje samo kada bušite bez usisivanja prašine.
 1. Umetnite bočni rukohvat u željeni položaj te ga fiksirajte.
 2. Opcija: Montirajte i koristite dvodijelnu pomoć kod bušenja.
 3. Mrežni utikač bušilice s dijamantnom jezgrom umetnite u utičnicu na usisavaču.
 4. Mrežni utikač usisavača prašine utaknite u utičnicu.
 5. Ako je priključen: pritisnite prekidač "Reset" ili tipku "I" na PRCD.
 6. Postavite bušilicu s dijamantnom jezgrom na sredinu bušotine.
 7. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilici s dijamantnom jezgrom.
  Usisivač prašine sa pokreće sa vremenskim odmakom nakon električnog alata. Nakon isključivanja električnog alata se usisivač gasi s vremenskim odmakom.

Korištenje usisavača prašine bez mrežne utičnice za električne alate

Koristite prorezane krune za bušenje samo kada bušite bez usisivanja prašine.
 1. Umetnite bočni rukohvat u željeni položaj te ga fiksirajte.
 2. Opcija: Montirajte i koristite dvodijelnu pomoć kod bušenja.
 3. Mrežni utikač usisavača prašine utaknite u utičnicu.
 4. Ako je priključen: pritisnite prekidač "Reset" ili tipku "I" na PRCD.
 5. Postavite bušilicu s dijamantnom jezgrom na sredinu bušotine.
 6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilici s dijamantnom jezgrom.
 7. Ostavite usisavač prašine da radi nekoliko sekundi duže od stroja kako bi usisao preostali materijal.

Rad bez usisivanja prašine

Koristite prorezane krune za bušenje samo kada bušite bez usisivanja prašine.
 1. Umetnite bočni rukohvat u željeni položaj te ga fiksirajte.
 2. Opcija: Montirajte i koristite dvodijelnu pomoć kod bušenja.
 3. Umetnite mrežni utikač stroja u utičnicu te pritisnite prekidač "Reset" ili tipku "I" na PRCD.
 4. Postavite bušilicu s dijamantnom jezgrom na sredinu bušotine.
 5. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilici s dijamantnom jezgrom.

Mokro bušenje u ručnom načinu rada bez sustava za sakupljanje vode

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! U slučaju neispravnog usisavača voda može teći preko motora i poklopca!
 • Odmah prekinite s radom ako usisavač više ne radi.
 1. Umetnite bočni rukohvat u željeni položaj te ga fiksirajte.
 2. Opcija: Montirajte i koristite dvodijelnu pomoć kod bušenja.
 3. Umetnite mrežni utikač stroja u utičnicu te pritisnite prekidač "Reset" ili tipku "I" na PRCD.
 4. Postavite bušilicu s dijamantnom jezgrom na sredinu bušotine.
 5. Polako otvorite regulaciju vode dok ne poteče željena količina vode. Na prikazu na bočnom rukohvatu možete kontrolirati količinu vode.
 6. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilici s dijamantnom jezgrom.

Mokro bušenje u ručnom načinu rada sa sustavom za sakupljanje vode

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! U slučaju neispravnog usisavača voda može teći preko motora i poklopca!
 • Odmah prekinite s radom ako usisavač više ne radi.
Mrežna utičnica na vlažnom usisivaču se ne smije koristiti.
 1. Prilikom uporabe usisavača: Uključite usisavač za mokro usisivanje i otvorite dovod vode.
 2. Umetnite bočni rukohvat u željeni položaj te ga fiksirajte.
 3. Opcija: Montirajte i koristite dvodijelnu pomoć kod bušenja.
 4. Umetnite mrežni utikač stroja u utičnicu te pritisnite prekidač "Reset" ili tipku "I" na PRCD.
 5. Postavite bušilicu s dijamantnom jezgrom na sredinu bušotine.
 6. Polako otvorite regulaciju vode dok ne poteče željena količina vode. Na prikazu na bočnom rukohvatu možete kontrolirati količinu vode.
 7. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na bušilici s dijamantnom jezgrom.

Vlažno bušenje sa stalkom za bušenje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! U slučaju neispravnog usisavača voda može teći preko motora i poklopca!
 • Odmah prekinite s radom ako usisavač više ne radi.
Za radove bušenja prema gore propisuje se korištenje usisavača za mokro usisavanje sa sustavom za sakupljanje vode!
Image alternative
 1. Polako otvorite regulaciju vode dok ne poteče željena količina vode.
 2. Stroj uključite s blokadom neprekidnog rada na neprekidni rad.
 3. Otvorite blokadu klizača.
 4. Okrećite polugom za pomicanje nosača stroja dijamantnu krunu za bušenje sve do podloge.
 5. Na početku bušenja samo lagano pritišćite sve dok se kruna za bušenje ne centrira. Zatim pojačajte pritisak.
 6. Regulirajte potisak prema indikatoru snage bušenja.

Korištenje Rota-rail (stubni okretni dio)

Rota-Rail omogućuje brz i jednostavan pristup bušotini, a da pritom djelomična ili kompletna demontaža sustava nije potrebna.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pogrešne primjene! Stalak stroja može se oštetiti ili puknuti.
 • Nikada ne upotrebljavajte Rota-Rail kao produžetak stupa.
 1. Pomoću blokade klizača blokirajte klizač na vodilici. Uvjerite se da je sigurno pričvršćen.
 2. Skinite granični vijak sa stražnjeg dijela tračnice.
 3. Pričvrstite Rota-Rail tako da zupčasta vodilica pokazuje u istom smjeru.
 4. Zategnite vijak na Rota-Railu.
 5. Otpustite blokadu klizača te s klizačem idite na Rota-Rail.
 6. Otpustite pričvrsne vijke Rota-Rail i okrenite stroj s Rota-Rail ulijevo ili udesno. Tako omogućujete pristup bušotini.
 7. Izvadite ostatke od bušenja ili zamijenite krunu za bušenje.
 8. Okrenite stroj s Rota-Rail natrag u početni položaj i zategnite pričvrsne vijke Rota-Rail. Ponovno vratite stroj natrag na stup stalka kako biste mogli nastaviti s radom.
 9. Nakon demontaže Rota-Raila ponovno pričvrstite granične vijke na stražnjem dijelu vodilice.

Radni koraci kod zaglavljenja krune za bušenje

U slučaju zaglavljenja najprije se aktivira klizna spojka. Zatim elektronika isključuje motor i bez ručnog aktiviranja korisnika automatski ponovno dva puta uključuje motor. Ako to ne bi dovelo do otpuštanja zaglavljenja, elektronika isključuje motor u trajanju od 90 sekundi. Zaglavljenje možete otpustiti ručno na sljedeći način:

Otpuštanje krune za bušenje s ručnim kotačićem

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Krunu za bušenje otpustite polugom za pomicanje nosača stroja iz podloge.
 3. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
 4. Nastavite s postupkom bušenja.

Otpuštanje krune za bušenje s viličastim ključem

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Dijamantnu krunu za bušenje uhvatite blizu usadnika s prikladnim viličastim ključem te okretanjem otpustite dijamantnu krunu za bušenje.
 3. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
 4. Nastavite s postupkom bušenja.

Čišćenje, održavanje, transport i skladištenje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena ugljenih četkica

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed električnog udara !
 • Alat smije koristiti, čistiti i održavati samo ovlašteno, obrazovano osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
 1. Otvorite pokrov ugljenih četkica lijevo i desno na motoru.
 2. Pazite na to kako su ugljene četkice ugrađene i pletenice postavljene. Izvadite istrošene ugljene četkice iz bušilice s dijamantnom jezgrom.
 3. Umetnite nove ugljene četkice na isti način kao što su prethodno bile ugrađene stare ugljene četkice.
  Kod postavljanja pazite da ne oštetite izolaciju predupozorenja.
 4. Zategnite pokrov ugljenih četkica lijevo i desno na motoru.
 5. Ostavite ugljene četkice da se razrade tako da ih ostavite da neprekidno rade najmanje. 1 min. u praznom hodu.
  Nakon izmjene ugljenih četkica se nakon cca. 1 minute rada gasi signalna lampica.

Transport i skladištenje

POZOR
Opasnost kod niskih temperatura! Prodiranje vode može oštetiti ovaj proizvod i povećati opasnost od električnog udara.
 • Kod temperatura ispod ledišta pazite da u stroju ne ostane voda.
 • Prije skladištenja bušilice s dijamantnom jezgrom otvorite regulaciju vode.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Bušilica s dijamantnom jezgrom nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Servisni indikator ništa ne prikazuje.
PRCD nije uključen.
 • Provjerite funkciju PRCD-a i uključite ga.
Prekinuto je napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
 • Provjerite utične spojeve, mrežni kabel, strujni vod i mrežni osigurač.
Voda u motoru.
 • Ostavite bušilicu s dijamantnom jezgrom neka se do kraja osuši na toplom i suhom mjestu.
Image alternative
Servisni indikator svijetli.
Istrošene su ugljene četkice.
Image alternative
Servisni indikator treperi.
Motor je pregrijan.
 • Pričekajte nekoliko minuta dok se motor ne ohladi ili pustite bušilicu s dijamantnom jezgrom da radi u praznom hodu kako biste ubrzali postupak hlađenja. Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
Pogreška preopterećenja.
 • Isključite bušilicu s dijamantnom jezgrom i ponovno ju uključite.
 • Bušilicu s dijamantnom jezgrom vodite ravno i/ili smanjite potisak.
Image alternative
Indikator zaštite od krađe treperi.
Bušilica s dijamantnom jezgrom nije deblokirana (kod bušilice s dijamantnom jezgrom sa zaštitom od krađe, opcionalno).
 • Deblokirajte bušilicu s dijamantnom jezgrom pomoću ključa za aktivaciju.

Bušilica s dijamantnom jezgrom je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Servisni indikator svijetli.
Granica istrošenosti ugljenih četkica gotovo je postignuta. Preostali rad do automatskog isključenja bušilice s dijamantnom jezgrom iznosi još nekoliko sati.
 • Prvom prilikom zamijenite ugljene četkice.
Ugljene četkice su zamijenjene i moraju se razraditi.
 • Ostavite ugljene četkice da se razrade tako da ih ostavite da neprekidno rade najmanje. 1 min. u praznom hodu.
Bušilica s dijamantnom jezgrom ne postiže punu snagu.
Smetnja na mreži – u strujnoj mreži se pojavio podnapon.
 • Provjerite stvara li neki drugi potrošač smetnje na strujnoj mreži ili možda na generatoru.
 • Provjerite duljinu produžnog kabela koji koristite.
Dijamantna kruna za bušenje se ne okreće.
Sklopka prijenosnika nije uglavljena.
 • Pritišćite sklopku prijenosnika dok se ne uglavi.
Dijamantna kruna za bušenje zaglavila se u podlozi.
 • Bušilicu s dijamantnom jezgrom vodite ravno.
 • Otpustite dijamantnu krunu za bušenje pomoću viličastog ključa: Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Dijamantnu krunu za bušenje uhvatite blizu usadnika s prikladnim viličastim ključem te okretanjem otpustite dijamantnu krunu za bušenje.
 • Bušenje sa stalkom: Okrenite na poluzi za pomicanje i pokušajte otpustiti dijamantnu krunu za bušenje pokretanjem klizača gore i dolje.
Brzina bušenja se smanjuje.
Postignuta je maksimalna dubina bušenja.
 • Uklonite jezgru svrdla i koristite produžetak krune za bušenje.
Jezgra svrdla se prikliještila u dijamantnoj kruni za bušenje.
 • Uklonite jezgru svrdla.
Netočna specifikacija za podlogu.
 • Odaberite prikladnu specifikaciju dijamantne krune za bušenje.
Veći udio čelika (prepoznaje se na bistroj vodi s metalnim strugotinama).
 • Odaberite prikladnu specifikaciju dijamantne krune za bušenje.
Dijamantna kruna za bušenje je neispravna.
 • Provjerite je li dijamantna kruna za bušenje oštećena i po potrebi ju zamijenite.
Odabran je netočan stupanj prijenosa.
 • Odaberite ispravan stupanj prijenosa.
Potisak je preniski.
 • Povećajte potisak.
Snaga uređaja je preniska.
 • Odaberite sljedeći niži stupanj prijenosa.
Dijamantna kruna za bušenje je polirana.
 • Naoštrite dijamantnu krunu za bušenje na brusnoj ploči.
Količina vode je previsoka.
 • Smanjite količinu vode pomoću regulacije za vodu.
Količina vode je preniska.
 • Provjerite dovod vode u dijamantnu krunu za bušenje odnosno povisite količinu vode pomoću regulacije za vodu.
Zatvorena je blokada klizača.
 • Otvorite blokadu klizača.
Prašina sprječava napredovanje bušenja.
 • Koristite prikladni uređaj za usisavanje prašine.
Poluga za pomicanje ne može se okretati bez otpora.
Posmični zatik je slomljen.
 • Zamijenite posmični zatik.
Dijamantna kruna za bušenje ne može se umetnuti u prihvat alata.
Usadnik/prihvat alata je zaprljan ili oštećen.
 • Očistite i podmažite usadnik, odn. prihvat alata i podmažite ga ili zamijenite.
Voda izlazi kroz glavu za ispiranje ili kućište prijenosnika.
Tlak vode je previsok.
 • Smanjite tlak vode.
Voda tijekom rada izlazi iz prihvata alata.
Dijamantna kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u prihvatu alata.
 • Zategnite dijamantnu krunu za bušenje.
 • Skinite dijamantnu krunu za bušenje. Okrenite dijamantnu krunu za bušenje oko osovine krune za bušenje za cca. 90°. Ponovno montirajte dijamantnu krunu za bušenje.
Usadnik/prihvat alata je zaprljan.
 • Očistite i podmažite usadnik, odn. prihvat alata.
Brtva prihvata alata ili usadnika je neispravna.
 • Provjerite brtvu i po potrebi ju zamijenite.
Nema protoka vode.
Filtar ili indikator protoka vode je začepljen.
 • Izvadite filtar ili indikator protoka vode i isperite ga.
Sustav za bušenje ima prevelik hod.
Dijamantna kruna za bušenje nije dovoljno pritegnuta u prihvatu alata.
 • Zategnite dijamantnu krunu za bušenje.
 • Skinite dijamantnu krunu za bušenje. Okrenite dijamantnu krunu za bušenje oko osovine krune za bušenje za cca. 90°. Ponovno montirajte dijamantnu krunu za bušenje.
Usadnik/prihvat alata je u kvaru.
 • Provjerite usadnik i prihvat alata i po potrebi ga zamijenite.
Klizači imaju preveliki hod.
Otpušteni su vijčani spojevi na stalku za bušenje.
 • Provjerite čvrsti dosjed vijaka na stalku na bušenje i po potrebi ih pritegnite.
Stalak bušilice nije dovoljno pričvršćen.
 • Pričvrstite bolje stalak bušilice.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Preporučena priprema kod zbrinjavanja isplaka

Puštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju je ekološki problematično bez prikladne pripreme. Informirajte se kod lokalne uprave o postojećim propisima.
 1. Sakupite isplaku (npr. pomoću usisavača za mokro usisavanje).
 2. Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinite na odlagalištu građevnog otpada (sredstva za koaguliranje mogu ubrzati proces razgradnje).
 3. Prije ispuštanja ostatka lužine (ph vrijednost > 7) u kanalizaciju neutralizirajte ga dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrjeđivanjem s velikom količinom vode.

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r5062.
Link RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative