Baterijske sabljaste pile

Prikaži baterijske sabljaste pile od 22 V i 36 V, dizajnirane za primjene rušenja za lagano do veliko opterećenje u metalu, drvu i kompozitnom drvu

Prikaži baterijske sabljaste pile od 22 V i 36 V, dizajnirane za primjene rušenja za lagano do veliko opterećenje u metalu, drvu i kompozitnom drvu
Sabljasta pila SR 6-22 Baterijska sabljasta pila za teško rušenje i rezanje uz bolju udobnost i brzinu (baterijska platforma Nuron)
Sabljasta pila SR 2-A12 Baterijska sabljasta pila od 12 V s LED svjetlom za lagano opterećenje pri rušenju – izrađena za glatke rezove uz manje vibracija
Sabljasta pila SR 30-A36 Baterijska sabljasta pila od 36 V s najvećom snagom i ergonomskim dizajnom potrebnim za rušenje za veliko opterećenje