Sabljaste pile

Prikaži strojne i baterijske sabljaste pile, dizajnirane za primjene rušenja za lagano i veliko opterećenje u metalu, drvu i kompozitnom drvu

Prikaži strojne i baterijske sabljaste pile, dizajnirane za primjene rušenja za lagano i veliko opterećenje u metalu, drvu i kompozitnom drvu
Sabljasta pila SR 6-22 Baterijska sabljasta pila za teško rušenje i rezanje uz bolju udobnost i brzinu (baterijska platforma Nuron)
Sabljasta pila SR 2-A12 Baterijska sabljasta pila od 12 V s LED svjetlom za lagano opterećenje pri rušenju – izrađena za glatke rezove uz manje vibracija
Sabljasta pila SR 30-A36 Baterijska sabljasta pila od 36 V s najvećom snagom i ergonomskim dizajnom potrebnim za rušenje za veliko opterećenje
Sabljasta pila SR 30 Pila za rušenje za veliko opterećenje sa snažnim motorom i funkcijom AVR, SR 30 sa spojnicom lista bez ključa