Dijamantno bušenje

Saznajte kako su naši alati i sustavi za dijamantno bušenje dizajnirani za malo ili veliko opterećenje i visoku produktivnost u mokrim ili suhim uvjetima bušenja u betonu i opeci

Saznajte kako su naši alati i sustavi za dijamantno bušenje dizajnirani za malo ili veliko opterećenje i visoku produktivnost u mokrim ili suhim uvjetima bušenja u betonu i opeci
Pogon za dijamantno bušenje DD 30-W Kompaktni i lagani stroj za dijamantno bušenje za ručno bušenje rupa za sidra za veliko opterećenje i armaturu promjera do 35 mm za veliko opterećenje
Pogon za dijamantno bušenje DD 250-CA Napredni alat za dijamantno bušenje za veliko opterećenje s dodatnom jedinicom za automatsko napajanje Cut Assist za bušenje rupa malih do velikih promjera od 12 do 500 mm (1/2" – 20”)
Pogon za dijamantno bušenje DD 350-CA Sistem dijamantnog bušenja za veliko opterećenje uz motor visokih frekvencija i jedinicu za automatsko napajanje za strojno bušenje u srednjim i velikim promjerima do 500 mm (19 11/16")
Pogon za dijamantno bušenje DD 500-CA Sistem dijamantnog bušenja za veliko opterećenje s 3 faze uz motor visokih frekvencija i jedinicu za automatsko napajanje za strojno bušenje u srednjim i velikim promjerima do 600 mm (23 5/8")
Stalak DD 30W Postolje za strojeve za dijamantno bušenje Hilti DD 30-W
Postolje DD-HD 30 Postolje za strojeve za dijamantno bušenje za veliko opterećenje tvrtke Hilti (kompatibilnost alata pogledajte u tehničkim podacima)
Postolje DD-HD 30-CA Postolje za strojeve za dijamantno bušenje za veliko opterećenje tvrtke Hilti (kompatibilnost alata pogledajte u tehničkim podacima)
Automatski posmak DD-AF-CA Jedinica za automatsko napajanje koja pomaže postupku bušenja upotrebom strojnih sistema za dijamantno bušenje – za upotrebu s DD 350-CA i DD 500-CA
Vakuum pumpa DD VP-U Vakuumske pumpe za pričvršćivanje sistema za dijamantno bušenje bez potrebe za bušenjem i sidrenjem