Alati za direktno pričvršćivanje

Pregledajte naš cijeli asortiman potpuno ili djelomično automatiziranih alata za direktno pričvršćivanje – od baterijskih zabijača čavala do alata za pričvršćivanje na barutni ili plinski pogon, naši su alati dizajnirani za povećanje produktivnosti i pouzdanosti prilikom pričvršćivanja izolacijskih ploča, metalnih ploča i rešetki, te rada u betonu, opeci i čeliku

Pregledajte naš cijeli asortiman potpuno ili djelomično automatiziranih alata za direktno pričvršćivanje – od baterijskih zabijača čavala do alata za pričvršćivanje na barutni ili plinski pogon, naši su alati dizajnirani za povećanje produktivnosti i pouzdanosti prilikom pričvršćivanja izolacijskih ploča, metalnih ploča i rešetki, te rada u betonu, opeci i čeliku
Stroj na barutni pogon DX 5-F8 Digitaliziran i potpuno automatiziran, visoko produktivan i svestran stroj na barutni pogon za pričvršćivanje pojedinačnih čavala
Stroj na barutni pogon DX 2 Poluautomatski stroj na barutni pogon za pričvršćivanje pojedinačnih čavala primjenama za srednje opterećenje na betonu i čeliku
Stroj na barutni pogon DX 76 Poluautomatski, visoko produktivan stroj za pričvršćivanje na barutni pogon za pričvršćivanje metalnih ploča