Hilti

Tehnički podaci

Konus DD-CO-S #232198

Savjetovanje i podrška