Hilti

Tehnički podaci

Brusna ruka GFB - 20x30 mala #2242233

Savjetovanje i podrška