Hilti

Tehnički podaci

Stezaljka EU #435770

Savjetovanje i podrška