SIDRENJE NOSAČA MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Pričvršćivanje s donje strane betonske ploče

Hilti HST3 stud anchor
Hilti anchors for mechanical and electrical support

Projektiranje zgrada postaje sve složenije, jer mnoge strukture imaju puno cijevi i kabela koje vise sa stropa.

U tvrtki Hilti razvili smo široki raspon prilagodljivih rješenja s ubetoniranim i naknadno postavljenim sidrima.

Također nudimo veliki broj usluga konzaltinga i podrške i pomoći u projektiranju, uporabi softvera za projektiranje, obuci i testiranju na gradilištu, uporabi tehničkih podataka i dokumentacije.

KOJI SUSTAV SIDRENJA TREBA KORISTITI ZA NOSAČE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Rigorozno testiramo naše sustave sidrenja kako bismo izmjerili njihovu otpornost na vatru, koroziju, statička, dinamička i seizmička opterećenja. Svi sustavi sukladni su sa svim zakonima i propisima.

Nudimo široki asortiman sidara, uključujući sidrene vijke, ekspanzijska sidra i ubačena sidra.

Hiltijevi vijci HTS3 i ekspanzijska sidra HUS3 posebno su korisni za sidrenje na stropovima i u uskim prostorima.

Hilti anchors baseplate selector chart

PROJEKTIRANJE SUSTAVA SIDRENJA ZA NOSAČE MEHANIČKIH I ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Ako vam je potrebna pomoć oko projekta, možete raditi zajedno s Hiltijevim inženjerima - obratite se svom lokalnom Hilti timu.

Ili koristite Hiltijev softver za projektiranje PROFIS anchor, koji ima sljedeće karakteristike:

  • Ažurirani su i sukladni s najnovijim zakonima i propisima
  • Uključuju ubetonirane elemente, mehanička i kemijska sidra
  • Veze za našu BIM/CAD biblioteku 

PITAJTE INŽENJERA