VIŠENAMJENSKI SKENER ZA UPORABU U GRAĐEVINARSTVU

Hiltijev uređaj PS 50 Multidetector

Hilti PS 50 Multidetector

Hiltijev uređaj PS 50 Multidetector može detektirati armaturu, metalne i plastične cijevi, žice pod naponom, kabele i drvo u širokom rasponu osnovnih materijala do dubine od 15 cm.

Jednostavan je za uporabu, bežičan i otporan na udare, prašinu i vodu, robustan je i može podnijeti teške uvjete rada na gradilištu.

Može locirati skrivene metalne i nemetalne predmete kako bi se izbjegli udari kod bušenja, jezgrovanja, piljenja ili rezanja.

KLJUČNE ZNAČAJKE UREĐAJA PS 50 MULTIDETECTOR

Hilti PS 50 Multidetector key features
 • Detektira predmete do dubine od 15 cm.
 • Vrši klasifikaciju materijala predmeta do dubine od 6 cm, kao što su armatura, metalne cijevi, plastika i drvo.
 • Provjerava veliki broj osnovnih materijala, kao što su vlažni i suhi beton, gips-kartonski zidovi i šuplje opeke.
 • Opremljen je navigacijskim izbornikom, prilagođenim korisniku: odaberite odgovarajući način skeniranja za vaš posao (univerzalni, beton, vlažni beton, podno grijanje, gips-kartonski zid, šuplja opeka). Ako niste sigurni koji materijal provjeravate, za dobivanje najboljih rezultata upotrijebite univerzalni način.
 • Ugrađeni zaslon - za jednostavno lociranje predmeta, s približnom dubinom ugradnje i vrstom materijala. Nije potrebna posebna stručnost.
 • Uradite posao kako treba - ako znate gdje trebate vršiti bušenje, jezgrovanje, piljenje ili rezanje, izbjeći ćete skupe troškove popravka, uštedit ćete vrijeme i zaštitit ćete alat, svrdla i umetke.

U kombinaciji s Hiltijevim softverom PROFIS, možete kreirati izvješća, analizirati i arhivirati skenirane podatke i integrirati ih u druge CAD softver aplikacije.

TIPIČNE PRIMJENE UREĐAJA PS 50 MULTIDETECTOR

 • Bušenje rupa za sidra ili prodora za cijevi i kabele
 • Postavljanje sidara u šuplje ili termički aktivirane betonske ploče
 • Lociranje vodovodnih cijevi, cijevi za grijanje i kabelskih trasa
 • Lociranje kabelskih trasa i cijevi za podno grijanje
 • Lociranje pričvrsnih vijaka.

ZAHTJEV ZA BEPLATNU DEMONSTRACIJU NA GRADILIŠTU

Obratite se svom lokalnom Hilti timu kako biste dobili besplatnu demonstraciju ili pogledajte dodatne informacije. Bit će nam drago pomoći vam na gradilištu, online ili telefonskim putem.

PITAJTE INŽENJERA