UGOVOR O UPRAVLJANJU STROJNIM PARKOM

Usluga održavanja strojnog parka

Stavak 4.2: FM Usluga održavanja

Alati predstavljeni na donjem popisu pokriveni su uslugom kalibracije izdavanjem odgovarajuće potvrde na zahtjev. Ova usluga uključena je u Ugovor o upravljanju strojnim parkom.

 • Kalibracija - PL/PA/POL
 • Kalibracija - PD
 • Kalibracija - PM
 • Kalibracija - PS/PX
 • Kalibracija - PR/PP/POT
 • Kalibracija - Ferroscan
 • Kalibracija - POS/PLT
 • Kalibracija - HAT 28
 • Kalibracija - DPG 100
 • Kalibracija NPR strojeva
 • Kalibracija press čeljusti