Seizmičko projektiranje

Na koji način nestrukturalni elementi jamče sigurnost ljudskih života u zgradama

Pružamo neovisno odobrena rješenja koja su testirana kako bi izdržala pomicanje tijekom seizmičkih događaja. Ova rješenja obuhvaćaju sustave modularnih nosača, proizvode za pasivnu vatrozaštitu i sidra za pričvršćivanje. Na taj način posvećujemo se našem krajnjem cilju spašavanja života, zaštiti imovine i poboljšanju rezultata u izgradnji.

Važnost nestrukturalnih sustava

Najveći troškovi popravka nakon zemljotresa

Utjecaji zemljotresa mogu se klasificirati prema sljedećim aspektima: ljudske žrtve, prekinuta funkcionalnost zgrade i materijalna šteta. Sve to neizbježno dovodi do ekonomskih gubitaka.

Greatest repair costs after an earthquake

Zemljotresi uzrokuju velike gubitke. Ne samo mogu oštetiti strukturalne elemente zgrada, već najčešće ozbiljno oštećuju nestrukturalne sustave kao što su mehanički i električni sustavi, cjevovodi i kabeli. Ovi sistemi kritični su za sigurnost ljudskih života u zgradi. Posljednjih godina, propisi koji se primjenjuju na nestrukturalne sustave zasnivaju se na sve zahtjevnijom sukladnošću sa strogim zahtjevima. 

U prošlosti, inženjeri su se fokusirali na seizmičko projektiranje strukturalnih elemenata s ciljem sprečavanja rušenja zgrade. Međutim, sad se to mijenja. Iskustvo nam je pokazalo da su nestrukturalni sustavi u zgradi isto tako vrlo važni.

Nestrukturalni elementi u zgradama kritični su za osiguranje stalnog pružanja osnovnih usluga kao što su snabdijevanje vodom i električnom energijom (cijevi i kabeli), sustavi za služaj nužde (alarmni sustavi) pasivna vatrozaštita (sektori) i aktivna vatrozaštita (sprinkleri). Istraživanja pokazuju da je ulaganje u nestrukturalne komponente puno veće od ulaganja u strukturalne komponente i obuhvaća 50-70% ukupnih troškova zgrade (pogledajte donju tablicu).

Nakon brojnih zemljotresa, ustanovljeno je da gubici nastali uslijed oštećenja nestrukturalnih komponenti prevazilaze gubitke nastale uslijed strukturalnih oštećenja.

Repair costs resulting from a seismic event

Non-structural and structural components of buildings

Zemljotresi ugrožavaju sigurnost ljudskih života u zgradama čak i kada strukture ostanu neoštećene. Tijekom seizmičkih događaja, cijevi i kabeli podvrgnuti su izuzetnom naprezanju, uzrokujući lomljenja i oštećenja u požarnim sektorima. To dovodi do curenja zapaljivih plinova i tekućina, nakon čega, kao što nam ukazuje iskustvo, dolazi do požara i eksplozija. 

U slučaju požara, sustavi za detekciju igraju važnu ulogu. Ako su kabeli oštećeni, ti sustavi neće pravilno raditi. Osim toga, snaga seizmičkog događaja može oštetiti dovod vode i sustave sprinklera koji osiguravaju vatrozaštitu u zgradama. Seizmički događaji nesumnjivo smanjuju razinu zaštite u zgradama. Putem odgovarajućih pričvršćivača, nosača instalacija i sustava pasivne vatrozaštite, zgrade su opremljene da podnesu izazovne situacije i doprinose sigurnosti ljudskih života u zgradama. 

Građevinski propisi

U stalnom razvoju

U građevinskoj industriji primenjuju se građevinski propisi koje vlasti stalno razvijaju i ažuriraju kako bi se osigurali minimalni standardi u različitim aspektima kao što su upotrebljivost ili sigurnost. 

Ti propisi imaju sljedeće ciljeve:

Sprečavanje oštećenja strukturalnih i nestrukturalnih elemenata zgrada u slučaju zemljotresa malog intenziteta;

ograničenje oštećenja strukturalnih i nestrukturalnih elemenata do popravljivih razina u zemljotresima srednjeg intenziteta i izbjegavanje totalnog ili djelomičnog rušenja zgrada kod zemljotresa velikog intenziteta.

Međutim, sigurnosni zahtjevi u građevinskim propisima razlikuju se ovisno o vrsti zgrade.

Uopćeno govoreći, javne zgrade koje obuhvaćaju objekte od ključnog značaja kao što su bolnice, podvrgnute su većim testiranjima i moraju zadovoljiti strože zahtjeve.

Te zgrade moraju ostati funkcionalne i nakon zemljotresa.

Ovisno o stupnju važnosti, tipovi zgrada se obično dijele na sljedeće kategorije, od kojih je 1. kategorija najkritičnija:

1. kategorija: zgrade koje treba koristiti nakon zemljotresa i zgrade koje sadrže opasne materijale. Na primjer, bolnice, aerodromi, vatrogasne postaje ili elektrane.

2. kategorija: zgrade s intenzivnim (dugotrajnim) boravkom osoba i zgrade u kojima se čuvaju predmeti od vrijednosti. Na primjer: škole, muzeji, univerziteti, vojni centri ili zatvori. 

3. kategorija: zgrade sa intenzivnim (kratkotrajnim) boravkom osoba. Na primjer: sportski centri, kina, kazališta, tržni centri ili koncertne dvorane.

4. kategorija: ostale zgrade kao što su stambeni objekti, hoteli, uredi ili industrijski objekti.

Učinkovitost nestrukturalnih sustava

Testirani i provjereni prema najnovijim standardima.

Razvojem strožih zahtjeva za nestrukturalne sustave u građevinskim propisima, proizvođači sada moraju ponuditi sustave testirane u skladu sa standardima prepoznatim na svjetskoj razini, kao što su EN ili ASTM.  Tvrtka Hilti nudi odgovarajuće seizmičke proizvode i sustave s izuzetnim performansama u nestrukturalnim primjenama.

Ovi sistemi prošli su zvanična testiranja pod kontrolom trećih organizacija.  Međutim, želimo napraviti korak dalje vezano za sigurnost ljudskih života. Tvrtka Hilti sprovela je intenzivno istraživanje u suradnji s akademskim partnerima kao što su Univerzitet u San Dijegu, u Kaliforniji (UCSD). Izvršili smo sveobuhvatno testiranje u petokatnoj zgradi uz simulaciju tri zemljotresa i požara, kako bismo analizirali ponašanje različitih nestrukturalnih elemenata kao što su sidra za pričvršćivanje, pasivna vatrozaštita i sustavi modularnih nosača.

Osim toga, tvrtka Hilti trenutno radi na jednom projektu zajedno s EUCENTROM i Univerzitetom iz Pavije (Italija) s ciljem vršenja analize i razumijevanja seizmičkog odgovora nestrukturalnih elemenata i sustava uporabom analitičkih, numeričkih i eksperimentalnih aktivnosti.  Povrh toga, aktivno učestvujemo u brojnim konferencijama kao što su godišnja seizmička Akademija (Seismic Academy) u Italiji koja okuplja stručnjake iz cijelog svijeta u diskusijama o različitim aspektima seizmičkog projektiranja u izgradnji.

PROJEKTIRANJE SEIZMIČKIH SIDARA

PROJEKTIRANJE SEIZMIČKIH SIDARA

Važno je koristiti odgovarajuća sidra i za nestrukturalne i za strukturalne elemente u zgradi. Pogledajte naš asortiman sustava sa seizmičkom performansom C2.

Više informacija
PROJEKTIRANJE SEIZMIČKIH VATROZAŠTITNIH SUSTAVA

PROJEKTIRANJE SEIZMIČKIH VATROZAŠTITNIH SUSTAVA

Nakon zemljotresa, požar je vrlo uobičajen rizik. Naši sustavi projektirani su tako da nude mogućnost pomicanja uz njihovu primarnu funkciju zaštite od požara. Oni pune otvore koji bi mogli predstaviti ulaz za dim i vatru, a to postaje još kritičnije nakon pomicanja u zgradama uslijed zemljotresa.

Više informacija