Pribor za bušilice i zavrtače

Pronađite stezne glave, mjerače i drugi pribor za bušilice i zavrtače

Pronađite stezne glave, mjerače i drugi pribor za bušilice i zavrtače
Držač bita Pribor za bušilice, impulsne zavrtače i udarne ključeve
Graničnik S-DG-D 11x50 Mjerač dubine za upotrebu sa zavrtačima za suhogradnju za precizno podešavanje dubine postavljanja
Graničnik dubine Mjerač dubine za upotrebu sa zavrtačima za suhogradnju za precizno podešavanje dubine postavljanja
Spremnik SMD 57 G02 Nastavak spremnika za vijke u traci s automatskim uvlačenjem za vijke duljine od 9 do 57 mm – za vješanje gipsanih ploča, drvenih ploča i vanjsko oblaganje
Spremnik SD-M2 Nastavak spremnika za vijke u traci s automatskim uvlačenjem za vijke duljine od 25 do 51 mm – za unutarnje završne obrade
Alat za vijčanje SDT 9 Ručka za rad u uspravnom položaju visokih performansi za upotrebu s vijcima u traci za pokrivanje podova za pričvršćivanje bočnog krila i okvira