NAKNADNO POSTAVLJENA ARMATURA

Snažna i laka za uporabu

ZAŠTO KORISTITI NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

ZAŠTO KORISTITI NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

Naknadno postavljena armatura - snažna i laka za uporabu

Više informacija
TIPIČNE PRIMJENE ARMATURE

TIPIČNE PRIMJENE ARMATURE

Naknadno postavljena armatura koristi se za produženje, ojačanje ili dodavanje novih komponenti postojećim strukturama.

Više informacija
CENTAR ZA PROJEKTIRANJE ARMATURE

CENTAR ZA PROJEKTIRANJE ARMATURE

Pogledajte kako riješiti probleme kraćih dužina sidrenja, posmične armature, frikcije kod smicanja i projektiranja u skladu s Eurokodom 2.

Više informacija