Skip to main content

Mehanička sidra

Neovisno o tome vješate li gipsanu ploču, pričvršćujete li rukohvate ili projektirate most, ovdje ćete pronaći odgovarajuće sidro tvrtke Hilti

Neovisno o tome vješate li gipsanu ploču, pričvršćujete li rukohvate ili projektirate most, ovdje ćete pronaći odgovarajuće sidro tvrtke Hilti
Segmentno sidro HST3 Ekspanzijsko sidro vrhunskih performansi za ispucali beton i seizmičke konstrukcije (CS)
Sidreni vijak HUS4-H Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (ugljični čelik, šesterokutna glava)
Sidreni vijak HUS4-HF Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (višeslojna zaštita od korozije, šesterokutna glava)
Segmentno sidro HSA Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u neispucalom betonu (ugljični čelik)
Segmentno sidro HSA-F HDG Ekspanzijsko sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u neispucalom betonu (vruće cinčano)
Segmentno sidro HST3 BW Ekspanzijsko sidrište vrhunskih performansi za napuknuti beton u statičkim i seizmičkim uvjetima (CS + velika podloška)
Sidreni vijak HUS4-HR Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (nehrđajući čelik, šesterokutna glava)
Segmentno sidro HSL-GR SS Segmentno sidro visokih performansi s odobrenjima za svakodnevne primjene za sigurnosno relevantna pričvršćivanja i korozivna okruženja (nehrđajući čelik A4)
Segmentno sidro HSA-R2 SS Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u neispucalom betonu (nehrđajući čelik A2)
Segmentno sidro HST2 Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička i seizmička opterećenja u ispucalom betonu (ugljični čelik)
Segmentno sidro HST2-R Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u ispucalom betonu (nehrđajući čelik A4)
Sidreni vijak HUS4-A Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo pričvršćivanje na beton (ugljični čelik, glava s vanjskim navojem M12-M16)
Sidreni vijak HUS4-AF Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje na beton (višeslojna zaštita od korozije, glava s vanjskim navojem M12-M16)
Sidreni vijak HUS4-C Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (ugljični čelik, upuštena glava)
Sidreni vijak za beton HUS2-H Sidreni vijak vrhunskih performansi za brže trajno i privremeno pričvršćivanje u betonu (ugljični čelik, šesterokutna glava)
Tipla HMF Ekonomično univerzalno plastično sidro
Podrezno sidro HDA-T Predmontirano podrezno sidro vrhunskih performansi upotrebljava se za dinamička opterećenja (pocinčano)
Podrezno sidro HDA-P Podrezno sidro vrhunskih performansi koje se postavlja unaprijed upotrebljava se za dinamička opterećenja (pocinčano)
Podrezno sidro HDA-TR Predmontirano podrezno sidro vrhunskih performansi upotrebljava se za dinamička opterećenja (nehrđajuće)
Podrezno sidro HDA-TF Predmontirano podrezno sidro vrhunskih performansi upotrebljava se za dinamička opterećenja (vruće cinčano)
Podrezno sidro HDA-PR Podrezno sidro vrhunskih performansi koje se postavlja unaprijed upotrebljava se za dinamička opterećenja (nehrđajuće)
Sidro u ravnini s podlogom HKD-D Sidro u ravnini s podlogom koje se ručno postavlja za pričvršćivanje strojeva za dijamantno bušenje i zidnih pila na beton (ugljični čelik)
Sidrene zavojnice HCT Ekonomične zamjenske zavojnice za višestruku upotrebu namijenjene ponovnoj upotrebi sidrenih zavojnica HCA u novoj izbušenoj rupi
Preklopno sidro HTB-2 Ekonomično preklopno sidro s vijkom za šuplje zidove, za pričvršćivanje većih tereta u betonskim blokovima, zidovima i gipsanim pločama
Plastična tipla HUD-1 Ekonomične univerzalne plastične zidne tiple za pričvršćivanje laganog opterećenja na šuplje i čvrste zidove
r1155 Ekonomično plastično univerzalno sidro (ugljični čelik, upuštena glava)
Plastični sidreni vijak HRD-HR Unaprijed sastavljeno plastično sidro za beton i zidove s vijkom koji je iznimno otporan na koroziju (A4 nehrđajući čelik, šesterokutna glava)
Univerzalno plastično sidro HRD-CR Unaprijed sastavljeno plastično sidro za beton i zidove s vijkom koji je iznimno otporan na koroziju (A4 nehrđajući čelik, upuštena glava)
Udarno sidro HPS-1 R Ekonomično plastično udarno sidro s vijkom od nehrđajućeg čelika A2 koji je otporan na koroziju i za vanjsku uporabu
Tipla HGN Ekonomično plastično sidro za plinobeton
Preklopno sidro HLD Ekonomično plastično preklopno sidro za pričvršćivanje na šuplju ciglu i gipsanu ploču pomoću standardnih vijaka za drvo
r4784851 Ekonomično udarno izolacijsko sidro s ETA odobrenjem za pričvršćivanje izolacijskih materijala na beton i zidove
Držač izolacije X-IE 6 Držači izolacije za pričvršćivanje mineralne vune, ploča EPS, XPS, PIR i PUR, drvene vune i vlaknasto-cementnih ploča na meki i tvrdi beton, zidove i čelik.
Držač izolacije X-IE 9 Držači izolacije za pričvršćivanje mekane mineralne vune na mekom do tvrdom betonu, zidovima i čeliku
Držač izolacije X-IE-G 9 Unaprijed ugrađeni držači izolacije s visokoučinkovitim čavlima X-P G3 za pričvršćivanje mineralne vune na mekom betonu i nekim tvrdim betonima
Držač izolacije X-IE-G 6 Držači izolacije prethodno opremljeni visokoučinkovitim čavlima X-P G2 za pričvršćivanje mineralne vune, EPS-a, XPS-a, PIR-a, PUR-a, drvene vune i vlaknasto-cementnih ploča na meki beton i zidove
Natrag na proizvode ()
Usporedi
Proizvodi ()
Prijavite se da biste nastavili
Registriraj se sada
Dodano u košaricu
Dodano u košaricu
Idi na košaricu za kupovinu