HILTI WEBSHOPOd sada možete plaćati kreditnim karticama na hilti.hr.Saznajte više

Mehanička sidra

Neovisno o tome vješate li gipsanu ploču, pričvršćujete li rukohvate ili projektirate most, ovdje ćete pronaći odgovarajuće sidro tvrtke Hilti

Neovisno o tome vješate li gipsanu ploču, pričvršćujete li rukohvate ili projektirate most, ovdje ćete pronaći odgovarajuće sidro tvrtke Hilti
Segmentno sidro HST3 Ekspanzijsko sidro vrhunskih performansi za ispucali beton i seizmičke konstrukcije (CS)
Sidreni vijak HUS4-H Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (ugljični čelik, šesterokutna glava)
Sidreni vijak HUS4-HF Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (višeslojna zaštita od korozije, šesterokutna glava)
Sidreni vijak za beton HUS3-I 6 Sidreni vijak vrhunskih performansi za brže trajno pričvršćivanje u betonu (ugljični čelik, glava s višestrukim unutarnjim navojima)
Segmentno sidro HSA Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u neispucalom betonu (ugljični čelik)
Segmentno sidro HSA-F HDG Ekspanzijsko sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u neispucalom betonu (vruće cinčano)
Segmentno sidro HST3 BW Ekspanzijsko sidrište vrhunskih performansi za napuknuti beton u statičkim i seizmičkim uvjetima (CS + velika podloška)
Sidreni vijak HUS4-CR Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (nehrđajući čelik, upuštena glava)
Sidreni vijak HUS4-HR Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (nehrđajući čelik, šesterokutna glava)
Segmentno sidro HSL-GR SS Segmentno sidro visokih performansi s odobrenjima za svakodnevne primjene za sigurnosno relevantna pričvršćivanja i korozivna okruženja (nehrđajući čelik A4)
Segmentno sidro HSA-R2 SS Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u neispucalom betonu (nehrđajući čelik A2)
Segmentno sidro HST2 Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička i seizmička opterećenja u ispucalom betonu (ugljični čelik)
Segmentno sidro HST2-R Segmentno sidro visokih performansi za svakodnevna statička opterećenja u ispucalom betonu (nehrđajući čelik A4)
Sidreni vijak HUS4-A Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo pričvršćivanje na beton (ugljični čelik, glava s vanjskim navojem M12-M16)
Sidreni vijak HUS4-AF Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje na beton (višeslojna zaštita od korozije, glava s vanjskim navojem M12-M16)
Sidreni vijak HUS4-C Sidreni vijak vrhunskih performansi za brzo i ekonomično pričvršćivanje u beton (ugljični čelik, upuštena glava)
Tipla HMF Ekonomično univerzalno plastično sidro
Sidreni vijak za beton HUS2-H Sidreni vijak vrhunskih performansi za brže trajno i privremeno pričvršćivanje u betonu (ugljični čelik, šesterokutna glava)
Podrezno sidro HDA-T Predmontirano podrezno sidro vrhunskih performansi upotrebljava se za dinamička opterećenja (pocinčano)
Podrezno sidro HDA-TR Predmontirano podrezno sidro vrhunskih performansi upotrebljava se za dinamička opterećenja (nehrđajuće)
Podrezno sidro HDA-TF Predmontirano podrezno sidro vrhunskih performansi upotrebljava se za dinamička opterećenja (vruće cinčano)
Podrezno sidro HDA-PR Podrezno sidro vrhunskih performansi koje se postavlja unaprijed upotrebljava se za dinamička opterećenja (nehrđajuće)
Podrezno sidro HDA-P Podrezno sidro vrhunskih performansi koje se postavlja unaprijed upotrebljava se za dinamička opterećenja (pocinčano)
Sidro u ravnini s podlogom HKD-D Sidro u ravnini s podlogom koje se ručno postavlja za pričvršćivanje strojeva za dijamantno bušenje i zidnih pila na beton (ugljični čelik)
Sidrene zavojnice HCT Ekonomične zamjenske zavojnice za višestruku upotrebu namijenjene ponovnoj upotrebi sidrenih zavojnica HCA u novoj izbušenoj rupi
Preklopno sidro HTB-2 Ekonomično preklopno sidro s vijkom za šuplje zidove, za pričvršćivanje većih tereta u betonskim blokovima, zidovima i gipsanim pločama
Plastična tipla HUD-1 Ekonomične univerzalne plastične zidne tiple za pričvršćivanje laganog opterećenja na šuplje i čvrste zidove
r1155 Ekonomično plastično univerzalno sidro (ugljični čelik, upuštena glava)
Plastični sidreni vijak HRD-HR Unaprijed sastavljeno plastično sidro za beton i zidove s vijkom koji je iznimno otporan na koroziju (A4 nehrđajući čelik, šesterokutna glava)
Univerzalno plastično sidro HRD-CR Unaprijed sastavljeno plastično sidro za beton i zidove s vijkom koji je iznimno otporan na koroziju (A4 nehrđajući čelik, upuštena glava)
Udarno sidro HPS-1 R Ekonomično plastično udarno sidro s vijkom od nehrđajućeg čelika A2 koji je otporan na koroziju i za vanjsku uporabu
Tipla HGN Ekonomično plastično sidro za plinobeton
r4784851 Ekonomično udarno izolacijsko sidro s ETA odobrenjem za pričvršćivanje izolacijskih materijala na beton i zidove
Preklopno sidro HLD Ekonomično plastično preklopno sidro za pričvršćivanje na šuplju ciglu i gipsanu ploču pomoću standardnih vijaka za drvo
Držač izolacije HTS T-Save Ekonomični držač izolacije koji štedi vrijeme s ETA odobrenjem za pričvršćivanje većine izolacijskih materijala na beton i zidove
A worker attaches a formwork support with a concrete screw

Sidreni vijci za beton

Projektirajte i ugradite betonske spojeve produktivnije

Bilo da projektirate temeljne ploče ili postavljate privremena sidra za oplate, sidreni vijci za beton postavljaju se učinkovitije od klinastih sidara bez ugrožavanja kvalitete i sigurnosti.

Za trajne, privremene ili podesive primjene, vijci za beton HUS4 nude izvrsno postavljanje i visoku strukturnu sigurnost u najtežim uvjetima na gradilištu. A dodavanjem HUS4 MAX kapsule u rupu, otključat ćete prednosti performansi kemijskog sidra u vremenu potrebnom za zavrtanje vijka.

Zašto izabrati sidrene vijke za beton?

Brža i lakša ugradnja

Bez čišćenja, bez zatezanja, bez udaranja čekićem, bez čekanja na stvrdnjavanje i bez posebnih dodataka.

Sigurnije rješenje

Postignite visoku konstrukcijsku sigurnost u ispucalom betonu, svježem betonu, šupljim pločama ili opeci, čak i s malim razmacima.

Fleksibilnost dizajna

Različita konfiguracija sidrene glave, promjera i duljine te mogućnost dodavanja HUS4MAX kapsule za postizanje boljih rezultata u određenim uvjetima, zadržavajući mogućnost uklanjanja.

HUS4 sidreni vijci pružaju vrhunske performanse uz brže i lakše postavljanje

Produktivnije postavljanje

HUS4 sidreni vijci pružaju vrhunske performanse uz brže i lakše postavljanje

Bez obzira postavljate li trajna ili privremena pričvršćenja, sidreni vijci za beton HUS4 podnose opterećenja slična klinastim sidrima, ali se postavljaju do 2x brže zahvaljujući manjem promjeru bušenja bez čišćenja ili zatezanja i manje blokiranja.

Za učinkovitost kemijskog sidra, ali bez gnjavaže oko postavljanja, umetnite HUS4 MAX kapsulu morta u rupu prije uvrtanja HUS4 vijka i spremni ste – bez čekanja ili posebnih dodataka.

Pričvršćenja u elektro i strojarskim instalacijama

 • Idealno za radove iznad glave: nema više petljanja s nezgrapnim sidrima
 • Više primjena: prošireni portfelj sadrži veličine 8 mm-16 mm i šesterokutne, navojne i upuštene glave
 • Brzo pričvršćivanje profila i nosača zahvaljujući plitkom otvoru koji ne treba čistiti
 • Nisu potrebni posebni alati – samo udarna bušilica i udarni zavrtač

Privremeno pričvršćivanje

 • Idealno za radne platforme, nagibne platforme, sigurnosne ograde, perimetralne barijere i montažne spojeve
 • DIBt odobrenje za ponovnu upotrebu u svježem betonu, pomaže u uštedi novca uz visoku razinu sigurnosti
 • Više ponovne upotrebe od ostalih sidrenih vijaka zahvaljujući novom dizajnu
 • Radovi za velike oplate pričvršćene na svježi beton i šuplje ploče

Pričvršćivanje industrijske opreme

 • Vrhunska učinkovistost pričvršćivanja smanjuje mogućnost prekida rada zbog otkaza sidra
 • Nema čekanja na stvrdnjavanje – opteretite odmah za maksimalnu produktivnost na gradilištu
 • Uklonjiv, podesiv i ponovno upotrebljiv u istoj rupi, što omogućuje veću fleksibilnost s funkcionalnim promjenama
 • Vodonepropustan s HUS4 Hybridom
Mehaničko ili kemijsko sidro? Uživajte u prednostima oba uz HUS4 Hybrid

Fleksibilniji dizajn

Mehaničko ili kemijsko sidro? Uživajte u prednostima oba uz HUS4 Hybrid

HUS4 Hybrid je svestrani sustav sidrenja ploče za uobičajene primarne, sekundarne ili privremene spojeve. Sastoji se od vijka HUS4 i kemijske kapsule HUS4 MAX, kombinira prednosti mehaničkih i kemijskih sidara, dajući Vam mir da ste odabrali pravo sidro bez obzira na uvjete. Loša kvaliteta betona? Mort će pomoći u poboljšanju sigurnosti konstrukcije. Neidealne temperature? Vijak neće biti pogođen. Promjene u zadnji čas?

Uklonite, prilagodite i čak ponovno upotrijebite istu rupu.

Sidrene ploče i sekundarni čelični spojevi

 • Visoka strukturalna sigurnost s dvostrukom funkcijom držanja (koristeći prednosti mehaničkog i kemijskog sidra) u stupovima, gredama, rešetkastim nosačima i njihovim sekundarnim elementima kao i seizmičkim opterećenjima (C1), bez obzira na uvjete na gradilištu
 • Tension performance close to chemical anchors 
 • Prošireni portfelj do 16 mm, plus nova konfiguracija glave s navojem
 • Podesivo i uklonjivo čak i nakon stvrdnjavanja; odobrenje za ponovnu upotrebu iste točke pričvršćivanja

Rukohvati i trajna pričvršćenja

 • Idealno za nestrukturalne, ali sigurnosno važne primjene kao što su rukohvati, krovovi i lagane čelične konstrukcije
 • Potreban manji razmak između sidara i manja udaljenost od ruba u odnosu na mehanička sidra
 • Dostupne glave s navojem
 • Certifikat vodonepropusnosti

PROJEKTIRAJTE SIDRA BRŽE

Povećajte produktivnost i poboljšajte vrijednost s PROFIS Engineering Suite-om, našim softverom za proračun sidara temeljenim na cloudu koji omogućuje automatsko i napredno izračunavanje, jednostavno određivanje i BIM modeliranje.

Isprobajte PROFIS Engineering Suite besplatno

OTKRIJTE BATERIJSKE UDARNE ZAVRTAČE

Snažni, ali udobni za cjelodnevnu upotrebu, naša obitelj SIW akumulatorskih udarnih zavrtača optimizirana je za zavrtanje HUS sidrenih vijaka u beton za sidrene ploče, podupirače oplate, rukohvate i privremena učvršćenja.

Kupite SIW akumulatorske udarne zavrtače

PROUČITE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

Pronađite tablice opterećenja proizvoda, preuzmite najnovije informacije o građevinskim propisima ili razgovarajte o svom sljedećem projektu s Hilti zajednicom.

Preuzmite tehničku dokumentaciju