Vruće cinčane obujmice za cijevi

Razne vruće cinčane spojnice za cijevi za primjene u grijanju, vodovodu i otpadnim vodama u korozivnim okruženjima

Razne vruće cinčane spojnice za cijevi za primjene u grijanju, vodovodu i otpadnim vodama u korozivnim okruženjima
U-nosač MP-US OC Remeni za cijev sa zaštitnim slojem za vanjsku upotrebu (OC) i univerzalne primjene pri postavljanju cijevi
MP-UB OC (metrički) U-vijci sa zaštitnim slojem za vanjsku upotrebu (OC) i univerzalne primjene pri postavljanju cijevi