Ovjes od žičanog užeta

Kompleti ovjesa od žičane užadi za ugradnju ventilacijskih sustava u suhim interijerima

Kompleti ovjesa od žičane užadi za ugradnju ventilacijskih sustava u suhim interijerima
Stropna spojnica MW-C Višenamjenska spojnica s petljom za pričvršćivanje MW sustava ovjesa od žičane užadi na bilo koju okomitu, vodoravnu ili nagnutu površinu